Емберген Омаров. Арғын руларының қысқаша шежіресі

27 апреля 2016

Қымбатты балаларым Төлеген, Сансызбай,
Әмірхан, Шолпан, Мәнен,Лейлиге және жұбайым Күлшәкәр Боранбайқызына арнаймын.

Алғы сөз

Ата тарату-шежіре рушылдықты, жікшілдікті тудыратын құрал емес, ол жұртымызды бауырмалдыққа , ағайын, туыс-жекжат арасындағы сыйластыққа баулитын мұрамыз болып табылады. Бауырмал қазақ халқы ерте заманнан өз руларын атадан балаға, тұқымнан тұқымға ауызша айтылу жолымен қалдырып келген.
Кейінгі Кеңес дәуіріндегі жас ұрпақтар өз әкесін, көп болса оның әкесін ғана айта алады. Әрі қарай тұқымға, қай руға жататынын айта алмайды. Мұның өзін мәңгүрттік деп түсінуіміз керек.
Алдарыңызда ұсынылып отырған шежіре Босекең (Жарылғап тұқымы) Мергембай ұлы Асайын марқұмның айтуы бойынша 1939 жылы студент болып жүрген кезімде жазылып алынған еді. Содан бері де көп жылдар өтіп кетті. Қазірде шежіре білетін, көпті көрген көнекөз қариялар жылдан-жылға азайып барады, тіпті жоқтың қасы деп айтуымызға болады.
Мұнда кейбір бабаларымызды таратуда Ғабдыжапар (Жәпіш) Байжанұлының (Қойекен-Боймұрын тұқымы) жазып алған шежіресі де пайдаланылды. Қайыр Рахметжанұлы Омаровтың (Жарылғап-Абызекең), Темір Сыздықұлы Бөкебаевтың (Қойекен Жамбай тұқымы) және Кент елінің азаматы Тілеубай-Өтебай Сағындықұлының жазып алған шежірелерімен де салыстырдық. Кеткен қателері болса, қандай қателер болуы ықтимал: бірінші, аты-жөні дұрыс жазылмауы, екінші, әкесі мен баласының орындары алмасып кетуі, үшінші, бір бұтақта тоқталып қалып, әрі қарай таратылмауы, тағы да осы сияқтылар. Қолдарында дәлірек шежірелері бар туыстар оны толықтырар, түзетер деген үмітпен осы еңбекті-шежірені оқушылар сіздерге ұсынамын. Пікір айтып, өздерінің толықтамаларын жіберу үшін мекен жай: Инд.470075, Қарағанды, 75, Қазақстанның 40 жылдығы көшесі, 37|3-үй, 33 пәтер. Омаров Иемберген Омарұлына деп жазыңыздар.
Қазақ халқының қағазда жазылып қалған шежіресі жоқ. Тек Шәкәрімнің осыдан сексен жыл бұрын 1911 жылы Орынборда басылып шыққан шежіресін ғана айтуымызға болады. Оның өзінде Шәкәрім қажы Тобықты руын таратқан. Осы алдарыңызға ұсынып отырған шежіре ел аузында тарап жүрген шежірелердің бір нұсқасы. Кемшілігін қолдарында шежірелері бар ағайындар толықтыра жатар деген үміттеміз.

х х х

Нұх пайғамбардың кіші ұлы Яфас, мұның үлкен ұлы Түрік, Түрік әулеті Дәшті Қыпшақ. Дәшті Қыпшақ әулеті Тұразбек хан. Тұразбек ханнан Мұхсин, одан Зермәрдән, одан Ғақаша, одан Нәдір, одан Мәлік, одан Әнес, одан Мағаз, одан Жәбал. Жәбалдан Шәһәйіл және Ақшолпан. Ақшолпаннан Қырғыз, Шәһәйілден Аққурай, Аламан. Аламаннан халифалық Түріктер. Аққурайдан Алаш, Сейілхан. Сейілханнан түрікпендер тарайды. Алаштан Жәйілхан. Жәйілханнан Майқыби. Майқыбиден Өзбек пен Сабиан. Сабианның балалары Қазақ, Сазақ, Долағай, Айырқалпақ. Сазақтан Қарақалпақтар тарайды.
Қазақтан Ақарыс, Жанарыс, Бекарыс деген үш ұл бала туған, бұлар үш арыс деп аталады. Ақарыстан Ұлы жүз, Жанарыстан Орта жүз, Бекарыстан Кіші жүз тарайды.
Бір шежіре бойынша Румиясофыдан алтау тарайды. Олар Қазақ, Қалмақ, Қарақалпақ, Түрікпен, Ноғай, Естек. Румия Яупыл баласы. Яупыл Фенкан баласы. Фенкан Жиһанша баласы. Жиһанша Зәрмәрдән баласы. Зәрмәрдән Әнес баласы. Әнес Ғакаша баласы. Қайсысының дұрыс екендігін бір Алла біледі. Қазақтан Қодан, Қоданнан Алаш. Алаштың балалары Сарыкелімбет, Қаракелімбет, Ақкелімбет. Сарыкелімбеттен Ұлы жүз, Қаракелімбеттен Орта жүз, Ақкелімбеттен Кіші жүз рулары тарайды.
Қаракелімбеттің баласы Ақжолсофы, Ақжолсофыдан Арғын, Найман, Қыпшақ, Қоңырат, Тарақты.
Екінші шежіреде Жанарыстың үш әйелі болған.Үлкен әйелінен Қарақожа, Ақтамқожа.
Екінші әйелінен Есмағұл қожа, Қасым қожа.
Үшінші әйелінен Дара қожа, Момын қожа.
Қарақожадан Ақжол, Ақжолдан АРҒЫН. Ақтамқожадан ҚЫПШАҚ, Есмағұл қожадан Ойшыби, Қасым қожадан Жаубасар батыр, Дара қожадан ҚОҢЫРАТ, Момын қожадан НАЙМАН.
Қыпшақтан 92 баулы елдер тарайды. Ойшыбиден КЕРЕЙ. Жаубасар батырдың баласы-УАҚ.
ҚЫПШАҚ рулары Тоқсабай, Сита, Боржоғлы, Анжоғлы, Төртқара, Бароғлы, Жознан, Қараберклі, Қотан, Бөрлі, Кәнголы.
ҚОҢЫРАТТЫҢ екі баласы Көктіңұлы және Көктенші, бұлардан тараған рулар Байлар, Жандар, Оразгелді, Құлшығаш, Бошман, Тоқболат, Жаманбай, Қаракөсе, Жетім, Сансыз, Күйеш.
Орта жүздегі Найман әкесі Софы мырза. Найманнан Өкіреш, Өкірештің үш баласы Домбауыл, Сөгірше, Сарыжомарт. Сарыжомарт Домбауыл тұқымы жылқысына теріс жағынан таңба басып ТЕРІСТАҢБАЛЫ атанды. Сөгіршенің баласы Қытай, оның баласы Төлегетай. Мұның төрт баласы: Қаракерей, Матай, Садыр, Төртуыл. Қаракерейден Байторы, Ерторы. Байторыдан Байыс, Ақнайман. Ерторыдан Байсиық және Қарамолда.
УАҚ рулары Сарман, Шоғадан тарайды. Сарманның екі баласы Қаракөз, Көкшекөз. Шоғанның бес баласы: Сарбаян (Сарбағыс), Сарша, Бәйімбет, Мұрат, Сіргелі. Өзбек ішінде өздерін Найманбыз дейтін үш ру бар: Садырбек, Қостаңбалы, Уақтаңбалы – осылар да Уаққа жатуы мүмкін.
ТАРАҚТЫ он екі ру: Әлі, Сары, Қыдыр, Жашы (бірінші әйелден), Әлеуке, Көгедай, Анай, Тоқтағұл (екінші әйелден), Бүгіші, Бұлдырық, Әйтей, Қосанақ (тоқалдан).
КЕРЕЙДЕН Ашамайлы, Ашамайлыдан Сибан және Қараби, Қарабидің қызын Абақ деген кісі алып, олармен бірге қалған. Абақтың түбі Сары үйсін болса керек. Абақтан тарағандар Абақ керей атанды. Абақтан он екі бала туған: Жәнтекей, Жәдік, Жастабан, Шұбарайғыр, Шеруші, Әйтелі, Итемген, Молқы, Меркіт, Сарыбас, Қарақас, Кеңсадақ, (немесе Шимойын).
Арғын атамызға келетін болсақ, одан туғандар: Алқожа, Дайырқожа, Өстісаба, Қытайби, Қотанби.
Бір шежіреде Қотанбиден Дайырқожа (Ақжол). Дайырқожадан (бәйбішеден) Қарақожа, Сұмдық атты тоқалынан Саржетім, Шақшақ- бұл екеуін ТОҚАЛАРҒЫН деп атайды. Қарақожадан Мейрамсофы.
Қотанбидің бәйбішесі Әрігүлден Мейрамсофы, тоқалы Момыннан Ақсофы, Қарасофы, Сарысофы, Артықсофы, Нәдірсофы, Имансофы, Момынсофылар туған.
Мейрамсофының үлкен әйелі Зәзиядан Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік. Осы төртеуі Төртуыл атанды.
Екінші әйелі Айнакөзден Өткірсофы туады. Үшінші әйелі Қарқабат атты күңнен БОЛАТҚОЖА (Қаракесек) бабамыз туған.
Мейрамның туысы Ақсофыдан Маябоз, одан Қанжығалы мен Ажыбай. Қанжығалының шын аты Толыбай еді. Ажыбайдан Құдайберді, мұның балалары Уәйіс, Тұяқ, Жиенбай, Теңізбай, Қырғызбай.
Қарасофыдан Мәшек, бұдан Қарауыл. Қарауылдан Атқы, Жауар, Мөнтік, Сары, Есембай, Қараша, Апанай, Қоңырша. Ботбашар деген күңінен Жаулыбай, Шоқтыбай туады.
Нәдірсофыдан ТОБЫҚТЫ, Имансофыдан Бәсентиін рулары тарайды. Арықсофыдан АТЫҒАЙ.
Қотанбидің Момын деген әйелінен тараған тұқымдар: Атығай, Қарауыл, Қанжығалы (Толыбай), Тобықты. Бәсентиін рулары шешесінің атымен Жетімомын (бір жазбада Бесмомын) деп аталады. Өткірсофы бабасы Арықсофы тәрбиесінде болған, одан тараған елдер: Еламан, Бөкеш. Арықсофыда бала болмаған. Еламан, Бөкештерді Арықсофыдан дейтін себебі осы.
Мейрам бабамыздың Зәзия атты бәйбішесімен Нұржамал атты бір келіншек еріп келіп, шабыншылық болып кеткендіктен еліне қайта алмай қалады. Мұны да өзі некеленеді. Екіара тынышталғанда қайтар жылда бір ұл бала табады. Елдің шұбырған кезінде туған бала ШҰБЫРТПАЛЫ(шын аты Ертоғай еді) деп атап кеткен. Мейрам бабамыз әкесінен енші алған соң үлкен атасы Зәзияның әкесі Құдыс байға (Қырғыз Алшын руынан) барады. Атасы оған күң бастаған тоғызды сыйлыққа береді. Еншіге берген күңнің ішінде бала кетеді. Осы баланың атын Қарын ҚАМБАР қояды. Қазақ-қалмақтың шабыншылығы кезінде, қалмақтар Мейрам бабамыздың жылқыларын айдап кетеді. Оны қуған сапарында Мейрам олардың түнеген жерінен бала тауып әкеледі. Осы бала жалықпайтын болған соң атын ЖАЛЫҚПАС қойған дейді.
БОЛАТҚОЖАДАН Ақша, Түйте, асыранды балалары Жалықпас, Қамбар. Осы төртеуінің тұқымдары Қаракесек атанды.
ТОБЫҚТЫ (Тәуфиқты) атамыздан Ерсептік, Дәулетік (Жуантаяқ). Ерсептіктен Мұсабай, Көкше, Дадан. Дәулетіктен Байғара, Жиеншора (Хафиз-Абыз).
БӘСЕНТИІННЕН Балықшы, Түрікпен, күңінен Сырым. Балықшыдан Маңдай, бұдан Сәмек, Әйтей, Айдас, Көшеней, Сағынай. Түрікпеннен Жаманай, Қоянбай, Бәйімбет. Арықсофыдан АТЫҒАЙ, одан Баба, Бағыс, Бабасан, Сүйіндік, Бәйімбет, Қойлыатығай, Құдайберді, Құлансу, Ақкиік, Қара, Майлы, Балта. Бір жазбада Мейрамсофының әйелі Айнакөзден Өткірсофы, одан Еламан, Бөкеш. Еламаннан Есембай, бұдан Есенаман, Шақшақ, Ишан. Шақшақтан Қошқар, одан Жәнібек батыр. Бөкештен Дәует. Дәуеттен он екі бала: Атығай, Қалқас батыр, Мәнөс, Кәдір, Құлансу, Баба, Бабасап, Есентаңрық, Майлыбалта, Қойлыатығай, Ақкиік, Бағыс. Қалқас батырдан Құдайберді, Бәйімбет. Құдайбердіден Құлымбет, Жемет, Ақмалыш, Андай, Есенгелді, Рсай. Бәйімбеттен Уанас, Жоламан, Төбет, Жетім, Айбас, Тоқа. Төбеттен Өтеш, Тоқадан Түшке, Айбас, Жәнібек. Өтештен Байғұлы, Жанқұлы, Тойғұлы. Байғұлыдан Шыңғыс, одан Есенгелді, Есіргеп, Ескене, Нартай.
ҚАМБАРДАН Шымболат, одан Қуандық, Бөлек. Қуандықтан Сарман. Бөлектен Болақбай, Таңбай. Жалықпастан Түгел, Рай, Келден. Түгелден Сары, Бармақ, Бидай. Сарыдан Базар, Бұқар, Жақсыкүн. Бармақтан Күнтуар, Баубек. Күнтуардан Оразкелді, одан Жалмамбет, одан Матай, Қошқар. Матайдан Жиенқұл, одан Өтеген, одан Төлебай. Қошқардан Мүсіреп, Сақау, Майкөз. Мүсірептен Жолдыбай. Сақаудан Жолай, Боран. Майкөзден Жанай, Қанай, Мәтен. Бидайдан Құрма, Айтуған, бұдан Ман, одан Арман, одан Теке, Асан, Боқан. Текеден Алыбай, Жақсы. Боқаннан Тоқсан, Баймәулет Сексенбай, Айтуған, бұдан Мамырбай, бұдан Тоқтамыс, бұдан Кенжек. Тоқсаннан Болтай, Толтай, Қырғызбай, бұдан Бекайдар, Жанайдар, Жылқыайдар, Қожамжар, Алдажар, Жамбасар, Тәуірбай, Еркімбай, Қарқымбай. Бекайдардан Кеңгірбай, Танаш. Кеңгірбайдан Тайжан, Мақай,Төребек, Әкпар. Тайжаннан Қағазбай.Танаштан Тінібай, Шыныбай, Шабай. Шыныбайдан Молдақаш (Ахмет молланың жамағаты Әнәфия анамыздың әкесі, бандалар қолынан қаза тапқан Хамит Ахметұлының шешесі). Молдақаштан Бекен, одан Қабдрахман. Шыныбайдың бір баласы Әужан, одан Мақсен, одан Хамит. Қырғызбайдың Алдамжарынан Ошақбай, одан Түсіп, одан Нұрмағамбет, одан Қабылбек және Әнуар.
Аманның екінші баласы Текеден Жанғасы мен Асаубай. Асаубайдан Әбен, одан Бегім, одан Сәлмен. Жалықпастың баласы Бармақтан Құтты, Бәубек, Үлкенмейіз, Кішімейіз. Үлкенмейізден Таласпай, Кенжеқара. Таласпайдан Молдабай. Кенжеқарадан Байтас. Байтастан Рақым және Қаби. Кішімейізден Озарғұл, одан Шойымбай, одан Байақмет пен Ақмет. Байақметтен Нұрмағамбет, одан Жақсымбек. Ақметтен Омарбай.
Енді Мейрамсофының үлкен баласы ҚУАНДЫҚҚА келейік. Бұл бабамыздың үш әйелі болған. Балалары: Әмір Темір, Аманқарт, Есенқарт, Алтай, Қарпық. Әмір Темірден Бөріші, Темеш, Қалқаман рулары тарайды. Есенқарттан Ағыс. Алтайдың Аққоян атты бәйбішесінен Алсай туады. Тоққоян деген әйелінен Әліке, Байдалы, Сайдалы, Кенжеқара, Мойын туады, аяқ салған күңінен Нұрбай батыр туады.
Бөрішінің балалары Алту, Аяпберген, Жоламан. Темештің балалары Төбет, Қайнар, Қангелді, Қошқар, Жұман.
Алтайдың МОЙЫНЫНАН бесеу: Рақпанқұл, Аманқұл, Сарша, Саңай, Мұрат. Рақпанқұлдан Қалыбек, Әлібек. Әлібектің балалары: Аралбай, Бекше, Байдәулет, Кендәулет, САРМАНТАЙ. Саршадан Байболды, Итболды. Саңайдан Қараеке, бұдан Ақбура, Көкбура, Байбура. Байбурадан Биболды, Олжагелді. Мұраттың балалары Бесбет атанды. Олар Үмбет, Мәмбет, Мырзамбет, Үкібас, Әлмәмбет. Әлмәмбеттен Қожақұл, Қалқаман, Жылқыайдар, Бекайдар. Бекайдардың балалары (Бекайдардың тоғызы): Елібай, Теңізбай, Жайықбай, Ізбасар, Баба, Кежеәлі, Дервіш, Қожамсейіт, Төлеубай. Төлеубайдан Жиенәлі батыр.
Аралбайдан Бәйтелі (Жәнекең деп аталып, одан тараған ел Жәнекең руы аталып кеткен) және Жоламан, одан Мәме, одан Жидебай, одан Әділбек, одан Тоқан, одан Сәтжан, одан Қамзе. Бекшеден Байдалы би Абылайханның сегіз биінің бірі болған. Байдалыдан (бәйбішеден) Байқара, Сабдалы, Деріпсал (кіші әйелінен) Балтақара, Бәби, Майкөз, Қосдәуір туады.
Сармантай балалары: Сармантайдан Өмірзақ, Бекназар, Ерназар, Құлназар, Алда, Жұман, Өтеміс, Қаражігіт.
ҚУАНДЫҚТЫҢ баласы Қарнықтан Көзей, Тінәлі, Мәмбет, Стебай, Лекор, Жамау, Кәкімбек, Мұқажан. Көзейден Тоқа, Қаратоқа. Тоқадан Түнқатар, Бесім, Молқы, Құлымбет. Қаратоқадан Бесін, Бесіннен Майлы, Құлынбай. Бесімнің бәйбішесі Бөтейден Енең Тоқасы, екінші әйелі Дәулетбикеден Құлымбет. Қолға түскен келіншекті Тоқа алып, онымен еріп келген баланың атын Сары қойған. Осы Келіншектен Тоқтауыл туған. Тағы да Бесімнен туған балалар: Ораз, Барғана, Қараша, Айтқожа, Сатыпалды. Айтқожадан Майлы, Жаулы, Құттыбай. Сатыпалдыдан Ерназар, Елалакелді, Бәкпенбет. Қаратоқаның бір баласы Есім. Есімнен Айтқожа, Барғана, Сатыпалды. Айтқожадан Тәңірберді, Мықты, Жарқын, Қопабай, Қорыспай. Осыларды Бесберген деп атайды. Жаулының баласы Тілен, Жабағы, Жұртшы, Қойғара, Тайғара. Тіленнің балалары Әттіби, Әтембек, Атабай, Маман, Болтай, Шымыр, Елшібай, Қарашы, Қанай, Танай, Нысан, Сарыбай, Бәйти, Ноғайбай. Сарыбайдан Талжан, Моқыбас, Бұйрабек, Қалмағамбет. Талжаннан Омар, одан Сәйдім. Моқыбастан Сақау, одан Қайып. Бұйрабектен Қажыбек.
Екінші бір шежіре бойынша ҚУАНДЫҚТАН Алтай (бәйбішеден), Қарпық (тоқалдан) туады. Алтайдан Алысай, Нұрбай, Алысайдан Қараке, Нұрбайдан Аралбай, Қалыбек. Қарпықтан Көзей, одан Тоқа. Қаракеден Ақбура, Тоқбура, Байбура туады. Тоқбурадан Қазы, Әлгөшек, Сейіт, Өтен, Құлан, Сәкі, Есен, Жанбазар. Қазыдан Мейірман, Тіленші, Қытықай, Жаманқара, Тілеке. Мейірманнан Шошабай, Бозша, Көбек. Шошабайдан Таңшолақ, Бижан. Бозшадан Ерден, Қояш. Көбектен Күржібай, Таңшолақтан Ділмағанбет, Жармағанбет, Жексенбі. Жармағанбеттен Мінәж, Жексенбіден Әлжан, Ділмағанбеттен Балкен, Әлмағанбет, Аяз. Балкеннен Қайдар, Қабылда. Бижаннан Арысбек, Қалықбек, Сырттанбек, Жарқымбек. Арысбектен Ауталып, Қалықбектен Омар, одан Көшкімбай, Қали, Сейіт. Сырттанбектен Ақметше, одан Сәнай. Жарқымбектен Адым, Жүніс. Адымнан Мұқтар, Ақытай, Еденбай. Жүністен Тілеукен, одан Тілеулес. Мұқтардан Рзық.
Қояштан Құлмағанбет, Ақмағанбет. Құлмағанбеттен Әлбақи, Әукен. Күржібайдан Бижан, Бәдіғұл, Шалқар, Түсен, Бұшпақ, Жолдаспай, Төлепберген. Бижан (немесе Ыбжан) баласы Аубақыр және Сыздық. Бәдіғұлдан Айтбай, Жәкен, Жұмаділдә. Түсеннен Мәкіжан, Мұқыжан, Боқан (асыранды баласы, негізі Жалықпас, Мырзатай дегеннің баласы –Күлшәкәрдің нағашысы). Жолдаспайдан Түсіп. Айтбайдан Тілеубай, Төлеупаш, Амангелді. Боқаннан Сатыпалды, Сембай, Қайыржан, Сағынтай.
Енді Мейрамсофының Сүйіндік баласына көшейік. Сүйіндіктен Сүйінші мен Оразкелді туады. Сүйіншінің балалары Шуманақ пен Мәжік. Шуманақтан Құлболды, Жанболды, Орманшы. Мәжіктен Малай, Жәдігер. Құлболдыдан Айдабол, Күлік, Тұлпар, Ақбура, Қаблан, Жанболдыдан Ыстықмұрт.
Оразкелдіден Қаржас, Қаржастан Күлке, Бегім, Алтынторы. Құлкеден Әлімбет, Анай. Әлімбеттен Бабас, Байболат, Ақша. Анайдан Мырзағұл, Құдайқұл, Нияз, Талас, Құлбай, Ақмырза, Жаулыбай. Мырзағұлдан Азнабай, Сәти. Азнабайдан Сейтен, Тайжан. Сәтиден Күшік, Байгісі, Жангісі. Күшіктің баласы Шорман, одан Мұса, Мұстафа, Иса, Аужан. Мұстафадан Сәдуақас, Біләл, Жәми, Кәбіш. Мұстафадан Баттал, Мәлік, Зәркеш. Исадан Зында, Сәдуақастан Мақсұт, Бегімнен Жансары, Сатылған, бұдан Жарқын, Әйтімбет, Танаш, Қоныс. Танаштан Батырбек, Адамбек, одан Қожамберді. Батырбектен Үтеу.
Құлболды баласы Айдабол атамызға келейік. Айдаболдан Аққозы, Бозқозы, Жанқозы, Малғозы, Қарақозы, бұдан Тайгелтір би, Қосжетер. Жанғозыдан Лапақ, Сары, Қосқұлақ, Төлебай. Лапақтан Мамыт, Көсте. Қосқұлақтан Жолан, одан Бүркітбай, Төлебайдан Еламан, Едіге, Малгелді, Елгелді. Елгелдіден Боқай, Қосай. Еламаннан Тұрсымбай, Ботан, Сатан. Тұрсымбайдан Боштай, Бәзіл, Шоқыбай, Тәсібек, Қылжырбай, Боштайдан Құсайын, одан Жұпар, Әбужүніс, Мәлік. Жұпардан Мұқыш. Шоқыбайдан Әбдіқадыр, одан Мұқыш. Тәсібектен Мәнен нағашымыз. Үлкен шешеміз Бибісара (Омардың шешесі, Күрдекеңнің жамағаты) Тәсібектің қызы. Мәненнен Иманғали, Мәулет, Айтжан. Иманғалидан Жұмабек, Болат, Мәулеттен Нұркен.
Едігеден Шоң, Торайғыр, Шоңнан Итемген, Сүтемген, Қарабай, Дубай, Мыржық, Тыржық, Қиғара, Ақын. Торайғырдан Садық.
Елгелдіден Қойын, Шоқман. Малгелдіден Әділше, Асарбай, Бөктергі, Темірболат, Ақпан, Секербай, Алпыс.
Айдаболдың МАЛҒОЗЫСЫНАН Түктібай, Қашқымбай, Қарабай, Жаманқұл, Мәмек. Қарақозыдан Бабыр, Құлнияз. Аққозыдан Сағындық, Жетен. Тайгелтірден Мәнтен, Тутан.
Шоңның Қиғарысынан Шәйділдә, Саржан, Сәмен. Саржаннан Ебен, Құлақмет, Сәдуақас. Сәменнен Боқан. Ақынның бәйбішесінен Шүлкен, Айман, тоқалынан Боқшал, Кірбас. Айманның бірінші әйелінен Ыдырыс, Жеріс, Аппас, Үтжан, екінші әйелінен Жібішке, Мұзафар, Жағыпар, Ержан, Кенжетай, Ыдырыстан, Шерияздан, Шәһмұхамет. Мұзафардан Қалкен, Кенжетайдан Кәукен (халық артисі) Аппастан Шәйбай (1894-1971)
Құлболдының бір баласы КҮЛІК. Күліктің бірінші әйелінен Тілеумет, Наурыз, екінші әйелінен Ақыл, Секеман, Данял, Дүріпсалы.
Наурыздан Ақай, Тоқай, Шалабай, Шобай. Ақайдан Алданбек, Көтен, Боян, Алданбектен Әкімбек, Ақылбек. Әкімбектің баласы Қабылбек, одан Иемберді, Қапас. Ақылбектен Дабылбек. Шалабайдан Жанқара, Байтөбет, Боқтыбай, Текебай. Шонбайдан Жапа батыр.
Ақылдан Өтепберлі, Жапалақ, Айбас. Өтепберліден Бейбіт, Бейбіттен Танашпай, Жайсан, Стамқұл. Танашпайдан Қуан, Күнтай.
ҚУАННАН Молдабай, Дәндібай, Ордабай, Ноғай. Молдабайдан Омар, Солтанғазы (әкейдің бірінші әйелінің әкесі), Оспан. Омардан Шәйман, Әбдіғасым, Әпсәттар, Қасымтай. Шәйманнан Қапытай, Әпітай, Нұрқаш, Қоңыр, Қапытайдан Әбдіғапар.
Әпсәттардан Айдархан (дәрігер), Әттә, Солтанғазыдан Жәуетей, Жәми, Құми. Жәуетейден Нұркеш, Жәмиден Қабікен, Шәпен, Құмидан Кәмен, Оспаннан Қайыр, одан Әбдікәрім (Кәрім Қарағандыда), Қоңқаш, Қайырдың тағы екі баласы Нұркеш, Нығмет.
Дәндібайдан Оспан, Әбәйділдә, Әбдраман. Тоқалдан Иса, Оймауыт. Оспаннан Кәнім, Әбдраманнан Қасымтай, Исадан Жұман, одан Қабыш. Оймауыттан Жақыпбек, Түсіпбек.
Ноғайдан Тайшық, Әбек, Сәмет, Қажыкен. Тайшықтан Баспақ, Қарабала, Қадыр, Қайырдан. Әбектен Мәжит.
КҮНТАЙДАН Есқара, Итқара, Әбдрәйім, Арбашы. Есқарадан Қарасарт, Әбдрақман, Нұрпейіс. Қарасарттан Қылышбек, Кәден, Имаш, Әбәш, Абзал. Әбдрақманнан Әйтікен. Абзалдан Дәурен (жиен), Итқарадан Сүлеймен, одан Әмір, Божықан. Итқараның бір баласы Ақмет. Арбашыдан Әбен, Әмірқан, Қосан. Әмірқаннан Кәтжан. Қосаннан Кәріжан (Шалабай қажының жиені)
Құлболдының ТҰЛПАРЫНАН Байгүшік, Болат, Сиыршы (Сарша), Дәулетай. Байгүшіктен Әлі, Байжігіт, Атдон, одан Боранбай, Боранбайдан Жантай, Амантай, Атантай. Жантайдан Нұрахмет, мұның балалары Шәрәпат, Бижан, Шижан.
Болаттан Жоламан, одан Қазбек, Санақ, Меңдібай. Меңдібайдан Сиқым, одан Қарасары, Даныбай, Барлыбай. Барлыбайдан Ақытай, Көппай. Ақытайдан Ахметолла, Ғайып. Ахметолладан Қанат, Ғабит, Ғабиттен Қатит.
Тұлпардың Дәулетайынан Қозман, мұның балалары Етік, Өмір, Дәулен, Ақбота. Ақботадан Жүндібай, одан Жуаспай, Асаубай, Шақай, бұдан Ынтықай, Әділше, Рақымбек, Молдаш.
Тұлпардың Сиыршы (Сарша)-дан Байшегір, одан Тәйтеке, Байтеке, одан Ибраим молда, одан Ахметжан молда, одан Рәшит.
Ақбурадан Моратай, Шәуке, Қабыланнан Майлытон, Шегір, Құлболды, Байдан.
Шуманақтың баласы Орманшы атамызға көшейік. Орманшыдан Қайдауыл, Өтек, Тілеке, Тілес. Қайдауылдан Мат, Есенқұл, Кеспелік, Тұрлыбек, Игілік. Маттан Аққұлы, Бекқұлы, Тоққұлы. Есенқұлдан Барлыбай, Баймұрат, Кәдір, Бораншы, Жәнібек, Соқым. Кеспеліктен Қанықұл, Қанай, Тәкіш, Жанбай. Тілекеден Қасқыр, Тымақ. Өтектен Қарабай, Шалабай, Бағай, Жақсылық, бұдан Байғол. Қарабайдан Қарабас, Сарбас, Айбас, Бәбеке, Тайлақ, Таусара, Өміртай.
Мейрамның БЕГЕНДІГІНЕН Қозған, одан Серік, Тәңірберді, Тәңірбердіден Ораз. Серіктен Тоқтас, одан Әзкелді (Қарақозғандар), Қаракелді немесе Қозкелді (Сарықозғандар), Қожанберді, Төркебай, Дүйсенбай. Қожанбердіден Есғазар, Байназар.
ШЕГЕНДІКТЕН Ағыс, Бағыс, Қақсал.
Мейрам бабамыздың ШҰБЫРТПАЛЫ (Ертоғай) деген баласынан Үмбет, Мәмбет, Олжабай деген рулар тараған. Үмбеттен Құдайқұл, Жантуған (бәйбішеден), Жиен, Жауыс (тоқалдан). Мәмбеттен Қоңырбай, Қоныспай (бірінші әйелден), Жанайдар, Қара (екінші әйелден). Қоңырбайдан атақты Ағыбай батыр. Ағыбай батырдың Алтыншаш, Арайлым деген қыз балалары болған, ұл бала болмаған. Жанайдардан Сығыман, Сары, Қарадан Көгала, Отарбай, Боранбай. Олжабайдан Балталы туады. Сарыдан Қырықсадақ, Шегір. Қырықсадақтан Дәріпсал, Қоңырбай. Шегірден сегіз ұл, бұлардың тұқымдары Шу бойында. Дәріпсалдан Қаракөз, Төлеу, Наурызбай (бәйбішеден), екінші әйелден Қадірбек, Бейсенбек, Дара, Шора, (үшінші әйелден) Жайлы, Құрман.
Шу бойында көп тарағандары Құдайқұл тұқымы, Мәмбеттің Қаралары, Көгала және Балталы тұқымдары. Бұлармен қоса Жантуған, Жиен, Жауыс рулары бар. Дәріпсалдың Жайлысынан Нұркен, одан Балтабек, одан Асан, Өмірзақ, Бақытжан. Құрманның балалары Ержұман, Бижұман, Жанжұман, Жұмаш, Жұмажан.Ержұманның баласы Мұстафа, Мұстафадан Серікбай, Берікбай, Көпбай, Көпбосын, Көпжасар, Сағит, Әсемгүл, Айсұлу.
Үмбет, Мәмбет, Олжабай тұқымдары қазіргі кезде Шу бойында: Қырғыз елінен бастап Қордай ауданы, Шу ауданы, Мойынқұм ауданы, Сарысу ауданы (Жамбыл облысы), Қызыдқұм ауданы (Оқтүстік Қазақстан облысы) 1500-2000 километр аралағында екі мыңға жуық шаңырақ. Бұдан да асып көбейе беруіне тілектестік білдіреміз. Шұбыртпалы бабамыздың тұқымдары туралы аз да болса мағлұмат берген ініміз Берікбай Мұстафаұлы Ержұмановқа ағалық ризашылығымды білдіремін.
Енді Мейрамсофының тоқалы Қарқабат анамыздан туған Болатқожа бабамызға оралайық. БОЛАТҚОЖАДАН Ақша, Үкей. Түйте. Ақшадан Бошан, Түйтеден Майқы, Танас. Майқыдан Әлтеке, Сарым, Танастан Тымырысқа, Сары. БОШАННАН Байбөрі, Таз, Машай, Жанту, Манат. Бұларды Бес Бошан деп атайды. БАЙБӨРІНІҢ бірінші әйелінен Олжас, Жүгіней, екінші сарт әйелінен Темірәжі, үшінші Үйсіннен алған әйелінен Есенбұға, төртінші әйелі Құттыбикеден Көшім. Таздан Наманай, Бұлбұл. Машайдан Бәйімбет, Бораншы. Бәйімбеттен Кәрсон, Керней. Бораншыдан Қояныш, Тағай. Жантудан Тоқтауыл, Бектауыл. Манаттан Қоянкөз, Тұрым. Тоқтауылдан Ақбота, Қаработа, Тілмембет, Торы.
Байбөрінің баласы Олжастан Асан, Үсен. Екінші баласы Жүгінейдің бәйбішесінен Қыдырәлі, Кедей, тоқалы Оразбикеден Қойке, Еспалақ, Кенжек, Қангелді, Бәйен, Жарбол. Қыдырәліден Дәулетқұл, Сүйірбас. Дәулетқұлдан Сәдірбек, Әлібек, Мәтен. Сүйірбастан Иса, Сәрсембай. Кедейден Шақан, Сары, Асан, Үсен, Бақтас. Асаннан Шібінтай, Тоғай. Шібінтайдың бірінші әйелінен Баубек, бұдан Есенбай, Теңізбай, Дауылбай. Екінші әйелінен Есенгелді, Байгелді, Қойгелді, Боржық, үшінші әйелінен Иманбай, Исмағұл. Есенгелдіден Тілеміс, Үмбет, Қапаш, бұдан Ерен, Қарымбай, Борқаш, Бөлеген, Төлеген, Көшкімбай, Тәукембай, Бабас, Тоқтыбай, Малқар. Бөлегеннен Серікқалы. Төлегеннен Жұмабай. Көшкімбайдан Сақа, Нашар, Жұматай. Нашардан Қалиасқар, одан Қан. Тәукембайдан Жұмабек, Түсіппек, бұдан Тоқпалби. Бабастан Мырзатай, Мырзабек. Малқардан Елубай, бұдан Оразәлі, Оразбай.
Байбөрінің ТЕМІРӘЖІСІНЕН Ғарып, Қосай. Ғарыптан Батыр, Міскен. Қосайдан Нұр, бұдан Тайман, Байет, Байжігіт.
Жүгінейдің Қойкесінен Кешубай, Қалыбай, Малай, Тілен. Кешубайдан Өміртай, Қарпық, Бошық, Қарабатыр, Жаңабатыр. Бошықтан Қожымжан, Қолшық, Қуандық, Сүйіндік, Шабақ, Шөлембай. Қолшықтан Жұбандық, Қадық, Тіленбас, Қарабас, Жортар, Қарпық. Қарабастан Сағал, Доғал. Қарпықтан Тасаби, Тоғамбай, Қорабай, Жорабай, Шапанбай. Қарабайдан Бірахмет, Мырзахмет. Бірахметтен Мәзлім, Мәруан. Доғалдан Исабек, Дүйсенбек. Исабектен Қамзе, Қабден, Өміртай, бұдан Киікбай, Жапас, бұдан Өтілбек, Киікбайдан Белгібай, бұдан Аман, Жұмақұл, Шабан, Жаман, Кенже.
Жүгінейдің Еспалағынан Сандық, Досай, Сармекен, Бағын, Аман, Айтқара, Жалаңтөс, Шөптеміс, бұдан Сарытұрсын, Мірет, Боқай, Әбіл, одан Тілеу, одан Рысқұл. Міреттен Ізбасар, Тоғызбай. Ізбасардан Тілеу, одан Аблас, одан Тәңірберген, Боқайдан Еспембет, одан Ақан. Аңыз: Байбөрінің қызы белгісіз адамнан бала тауып, оны жеңгесімен шөп арасында тығып асырапты. Сол баланың атын Шөптеміс қойған. Шөптемістен Мірет, Сарытұрсын, Бақай, Әбіл, одан Тілеу.
Анасы Құттыбикеден КӨШІМ (әкесі Байбөрі) –ден Жақсыбек, Жаныс, Елшібек, бұдан Әуез, Райымқұл, Ораз. Әуезден Көрпе, Мама, Есей, Аралбай, Жалғұтты. Көрпеден Нұрабай, Шағырай, Үкібай. Райымқұлдан Шөңке, Нияз, Үрқара. Жақсыбектен Күлсары, одан Қайсары, одан Аралбай, Ізбасар, Келдібай, Шақа, Тоқай, Байғұл. Жаныстан Жәмеңке (Малгелді, Бөжейлер), Қаршал, бұдан Берлі, Қосағал, Керней, Жолдыөзек, одан Түсіппай, одан Адамбай, Әубәкір, одан Мұрат.
Бабамыз Таздан НАМАНАЙ, БҰЛБҰЛ туады. Наманайдан Олжағұл, Кәдірғұл, Құлғара, Майлыш. Олжағұлдан Жаншуақ, Байшуақ. Жаншуақтан Еділбай, Үйсімбай. Еділбайдан Сеңгір, Қалам, Дәуіт, Бағай. Үйсімбайдан Телен, Байдәулет. Байшуақтан Жәмеңке. Кәдірғұлдан Жаңбыршы, бұдан Өтел, Майтақ, Өтелден Еркебай, Балта, Қарабатыр. Еркебайдан Әжібай, Түгелбай, Өлмен. Балтадан Жүзбай, Мыңбай, Байқұлақ, Бәйсе, Бәйтүмен, Жантүмен, Кіріспе. Өтелдің Қарабатырынан Мұқылай, бұдан Шыбынтай, Тоқсамбай, Бақтыбай. Құлғарадан Жолболды, Бекбас, Таңат. Жолболдыдан Мырзағұл, Қожағұл. Мырзағұлдан Қойгелді, Жангелді, Өтеген. Қожағұлдан Сегізбай, Тоғызбай. Бекбастан Қожагелді, Қасаған, Тайгелтір, Жантәуір, Дәнен. Таңаттан Сары, Көкі, бұдан Амалдық.
БҰЛБҰЛДЫҢ бәйбішесі Қаракемпірден Тәңірберді, Қожамжар, Ағым, Кенже, Кетік, тоқалы Құбакемпірден Алдияр, Күшік, Шаншар, Үсен, Құдайберді. Қожамжардан Қыдыр, Қосым. Ағымнан Саяқ, Кенже, Кетік – Бұхарда.
ҚАРАКЕМПІР: Тәңірберліден Өтеп, Өтеғұл, Бармақ. Өтептен Аққозы, Салақай. Аққозыдан Көшей, Қосай, Дүйсен. Көшейден Тілеусары, Төлеш, Бәйімет, Жәйімбет. Тілеусарыдан Айдабол, Қашаған, бұдан Теміржан, Тоғамбай. Теміржаннан Алдамжар, Шөгір. Тоғамбайдан Сейітжан, Тұңғат, Төлеутай, Жуас. Көшейдің Төлешінен Түйте, бұдан Егіз, Сәлмен. Құдайберген, Қалабай, Ошақбай, Бәйімбет. Қалабайдан Қожақмет, одан Мөтік. Бәйімбеттен Қуандық, Жұбандық. Қуандықтан Жылқыбай, Жетібай, Мұңысбай, Түлкібай. Жұбандықтан Уәйда, Зүбәйра, бұдан Әшім, Еділ. Аққозының Дүйсенінен Бабыр, Жайнақ, Қоянбай, Өтес. Бабырдан Арыспай, одан Ақмет. Жайнақтан Жантұрсын, бұдан Өшірбек, Исақ, Нұғман. Қоянбайдан Қойсары, Төбет. Қойсарыдан Қорыбай. Төбеттен Қасен, Исабек. Дүйсеннің Өтесінен Шәбден, одан Бейсембай, Бішенбай, бұдан Мәшіркен, Рымбек.
Өтептің Салақайынан Атымтай, одан Жабалақ, одан Әжіқұл, одан Төребай, Байсалқын. Төребайдан Елубай, одан Жұмабай, Байсалқыннан Тұрсынбай.
Құбакемпірден Алдыяр дедік. АЛДЫЯРДАН Жақсылық, Қосқұлақ. Жақсылықтан Қожағұл, Шоқатай, Өтебай, Бердібай, Келімбет, Құлымбет. Қожағұлдан Өтен, Текебай, Кенебай, бұдан Жарас, одан Шәйдік, одан Исмағамбет, одан Шаймағамбет. Қосқұлақтан Қоржанқұл, Көсеп, Бәйімбет, Самрат. Қоржанқұлдан Қосылбай, Есенқұл, бұдан Мейірман, одан Оспан, одан Өгізбай. Көсептен Жаңабай.

Ш А Н Ш А Р Л А Р

Шаншардың бірінші әйелі Қызданбикеден Алысай, екінші әйелі Әйбикеден Жәнібек, Келдібек, Тінібек, Әсірбек. Үшінші әйелі Нұрбикеден Тұрлыбек, Тілеубек (Тілеуке), Бердібек (Бертіс), Ақылбек. Алысайдан Жиенәлі, Таңатар, Қарақұл, Аткелтір. Жәнібектен Астанғұл, Назаргүл, Шегір. Астанғұлдан Тұрсын, Қара, Санмырза. Қарадан Бөксен, Санмырзадан Тоқаш, Байтоқа, Жанау, Сармырза. Тұрсыннан Бәймәмбет, Бәйсеңгір, Тапа, Бұламбай, Дүйсен, Кәрішал, Бақа, Жәйлау, бұдан Құттыбай, Бұланбайдан Майжемес, Есенғұл, Күзембай. Дүйсеннен Аққозы, Кәрішалдан Кәдір, Дошан.
Келдібектен ҚАЗЫБЕК бабамыз (Қаздауысты Қазыбек), Сәдібек, Асан, Үсен, Бөдене, Балапан. Бұларды «ақсақтың алтауы» дейді, өйткені Келдібек ақсақ екен дейді. Қазыбектен Бекболат, Қазымбет, Базаргелді, Сырымбет, Барқы. Бекболаттан Елемес, Аңдамас, Сексембай, Шөңгіл, Сүлім, Мыңиір, Тіленші. Тіленшіден Тоқсамбай, Алшынбай, Берді, Қойшы, Бұзау, Ақмет. Тоқсанбайдан Жаубасар, Құрманбай, Бозай, Молдабала, Жанмолда, Кенжетай, Аужан, Уаш, Сүлеймен. Жаубасардан Жұртыбай, одан Теміржан. Құрманбайдан Әділқан, Мұрат, Қалиши. Мұраттан Әлиман, Жұмәділ. Әлиманнан Шәйқы. Қалишиден Сәкен, Жәкіш. Бозайдан (немесе Борай) Досым, Иса. Досымнан Адам, Ибіш. Ботагөз. Ибіштен Камал, Исадан Еңсебай, Әбдікәрім, Төлетай. Жанмолдадан Омар, Мағзұм, Әбіл, Қасен. Омардан Мұқаш, Мағзұмнан Мәжит. Кенжетайдан Ақмет, Исмайыл, Жұмабек, Адам, Назыбек. Адамнан Нұрғамит.
Алшынбайдың бәйбішесінен Түсіп, тоқалы Ұлжаннан Қақабай, Бипау, Қосық, Шәпи, Бәпи. Түсіп (Жүсіптен)-тен Бекежан, Қадір, Нәдір (бәйбішеден), Сламбек, Тоғамбек (тоқалдан). Бекежаннан Нұри, одан Мүсілім, одан Микаәл, Қадірден Зікір, Нәдірден Кәмен, Сламбектен Тұрлыбек, Бәһуаз. Тоғамбектен Мұзафар, Кәріп. Қақабайдан (бәйбішеден) Мәшірап, Айғожа, тоқалдан Аймағамбет, Ермағамбет, Ақметбек, Рақымбек. Мәшраптан Қанафия. Айғожадан Мұхамбетрақым, Мұхаметжан, Рақыш. Бипаудан Жанықұл, одан Қасен. Қосықтан Тақан, Баязит, Шәпиден Теміржан, Кәдірберген, Мырзахмет. Теміржаннан Қасен, Байәязит. Шәпиден Теміржан, Кәдірберген, Мырзахмет. Теміржаннан Қасенбай. Бәпиден Мәди («Қаракесек» әнінің авторы, менің немере ағам Хамит Ақметұлының бөлесі – екеуінің шешесі апалы – сіңлілі Молдақаштың қыздары).
Тіленшінің Бердісінен Баймолда, Бөжан, Сыздық. Бөжаннан Мақан,Тоқа, Қожахмет, ҚҰЛАХМЕТ. Мақаннан Кәрібек, Қожахметтен Алтын. Құлахметтен Ауқан, Шантай, Қылыш.
Тіленшінің Қойшысының баласы Молдашпай, одан Шәріп, одан Әлім, Бәкен, Құлғарып, Уахит. Әлімнен Секен, Уахиттан (жиен) Рүстем.
Тіленшінің Бұзауынан Мұсабек, Жалбағай, Ойдан, Нығман, Уамар, Ибінші. Мұсабектен Асқар, Жұмәділ, Асқардан Қабдішүкір, Қалкен, Әбен, бұдан Әубәкір, Қабыл. Әубәкірден Абай, бұдан Алдош, Шәрәпат. Қабылдан Рүстем, Жалбағай, бұдан Рабыл. Бұзаудың Нығыманынан Қасымжан, одан Нұрәлі, Нұртаза. Бұзаудың Уамарынан Ытқан, Қанапия, Нұртаза, Тақыр, Сәмет, Оқан. Ытқаннан Мәлік, Әждар, Иран, Тоқаш, Мықаш, Әлия. Тіленшінің бір баласы Ақмет, одан Нұрпейіс, одан Аймағамбет.
Қазыбектің ҚАЗЫМБЕТІНІҢ бірінші әйелінен Жанай, Қанай, Атымбай, Анай, екінші әйелінен Қарұзақ, Жанұзақ, үшінші әйелінен Құлтеке. Жанайдан Әлтөбет, Ақанша, Ақтөбет, Азберген, Бибала, Көрпебай, Кенжекей, Кенжебай. Ақтөбеттен Малшығұл, бұдан Құттымбет. Азбергеннен Әубәкір, Оспан. Көрпебайдан Бекбай, Бітебай, Бекжан, Тоқыш.
Қазымбеттің ҚАНАЙЫНАН Бәзіл, Байтөбет, Атығай, Дүйсембай, Қауғабай, Қаражан, бұдан Сәрсембай, Қоғабай. Бәзілден Жылқыбай, Саржан, Қозыбақ. Жылқыбайдан Шалабай, Қорабай. Шалабайдан Ауқади, Көккөз. Қорабайдан Алдажар, Шауқар, Қожақабыс, Адамжар, Бошкен. Саржаннан Жаманкет (Есмағамбет), Қабыл. Жаманкеттен Жұмәділ, Әділ, Ескендір, Балау, Мүсілім, Қамзе, бұдан Абдолла. Қабылдан Садық, Қасым. Әділден Әлібазар, одан Кәрім. Қанайдың Атығайынан Қоңырбай, Рахманқұл, Жұмаділдә. Қоңырбайдан Мақсұт.
Қазымбеттің Атымбайынан Жанатау, одан Күлікбай, одан Сарт, одан Жақыпбек, Қылышбек, Түсіпбек.
Қазымбеттің АНАЙЫНАН Сүгір, Тоқшора, Ақшора, Жолшора, Молдабай, Қожабай, Таң. Тоқшорадан Байжан, одан Тасырбай. Жолшорадан Бота, Күлшәріп. Молдабайдан Бекбау, Шетен. Бекбаудан Смағұл, одан Жәйлән, Қожабайдан Ермақ, Асан, Үсейін. Таңнан Боранбай, Сүлеймен. Боранбайдан Қанапия, Зейнелғабиден. Сүлейменнен Ығыбас, Қамзе, Әмзе. Қараұзақтан Оразай, одан Лақ. Құлтекеден Ыбырай, одан Мұса. Қазбектің Сырымбетінен Домалақ, одан Жәшібай, Қазыбектің баласы Базаркелді, одан Итемген, Дөңгелді. Итемгеннен Әжік, Ағыбай, Жамбай, Шалғымбай. Ағыбайдан Мұса, Жамбайдан Асанәлі, одан Қожа, Шалғымбайдан Төлекей, Әкбар.
Келдібектің СӘДІБЕГІНЕН Өстемір, Жантемір, Байтемір, Бәйтелі, Қойлыбай, Қотыраш. Өстемірден Қожантай, Мойнақ. Қожантайдан Қарпық, бұдан Әмек, Нәубек, Керейбай, бұдан Рсымбек, бұдан Беспай, Маусымбек, Рақымжан. Мойнақтан Боқай, Амандық. Жантемірден Қожантай, Қожас, Мойнақ, Жылқыайдар, Қолтай. Қожантайдан Доңғабай, Қарпық, Абыз. Доңғабайдан Боуыс, Дәбес, Бөлет. Дәбестен Мықан, Макетше, бұдан Бишәріп. Бөлеттен Шінжи, Көбіш. Қарпықтан Әмек, Тәубек, Өмірбек. Абыздан Құраш, Исақай. Қожастан Обалық, Ниет. Обалықтан Сүлеймен, одан Исмағұл, Есеке, Алмағұл. Ниеттен Құдабай, Біриық, Бақай. Біриықтан Жабағы. Жантемірдің Жылқыайдарынан Желдібай, одан Дүйсембай, Шобай, Көшебай, бұдан Төлекей (жиен), Мақаш. Желдібайдан Шәкі, бұдан Тоқсан, Биішсай, Түсіпбай, Жолдыбай, бұдан Дүйсембай, одан Көшебай, Шамай, Әжібай, Төлеке. Көшебайдан Мақаш, одан Майгөз, Қасен. Шамайдан Әжіғұл, Әжібайдан Ақмет.
Сәдібектің Бәйтемірінен Моғал, Сағындық, Сүйіндік, Сүйінтай, Тоқай. Тоқайдан Рүстем, Бекет, Дәулетбай. Рүстемнен Садық, Нұрғали, бұдан Тақыр. Садықтан Жаппар. Бекеттен Мәмилә, Сармағамбет. Дәулетбайдан Мұқат, Сқақ, Ноғай. Ноғайдан Әділ, Тілеп. Әділден Құттыбай, Сақ. Құттыбайдан Байтас. Тілептен Исмайыл, Исақ, Жосақ. Исмайылдан Молдабай, Тәкібай, Қиқым. Молдабайдан Қажыбай, Бекен. Тәкібайдан Жұмабек. Сәдібектің БӘЙТЕЛІСІНЕН Шалабай, Қайдабай. Шалабайдан Қабылтай, Субек, Әли. Субектен Нәни, одан Теміржан, одан Айғожа, Нығмет, Күнқожа, Жақия, Рақыш, Жаныс, Рашит. Айғожадан Нәжікен, Нығметтен Жанұзақ, Үстемір, бұдан Мыңтай, Мыңжасар. Қайдабайдан Жадыра, Әлімбай, Мұса. Жадырадан Жолдаспек, одан Қасен, Аймағамбет, Қасымқан. Әлімбайдан Уәли, одан Далабай. Мұсадан Дәлиман, одан Сқақ.
Енді Келдібектің Асанын таратайық. АСАННАН Есіркеп, Тастемір, Әккісі. Тастемірден Жайлау, Күзеубай, Қыстаубай, Боқты, Сасық, Көсеміс, Қолкетік, Көштер. Күзеубайдан Шөрек, одан Жан, Дін. Жаннан Нығман, Әкім, Кәкім, Мұстафа, Мақыш. Нығыманнан Нұрбек, Рамазан, Машбек. Нұрбектен Бодау. Әкімнен Солтанбай, Солтанғазы, Ілияс, Кәкімнен Зикен.
Әккісінің бәйбішесінен Өгізбай, Ордабай, Көрпе, Дәндебай, тоқалынан Бұқабай, Текебай, Ордағұл, Жұмағұл, Жұрын. Өгізбайдың бірінші әйелінен Әлдебек, Дадабек, екінші әйелінен Түйекен, Түлкібай, Үкібай, Ботабай, Дарабай. Әлдебектен Алдоңғар, Нұртаза, бұдан Мұхит. Алдоңғардан Байсалқан, Байтаза, Шәкен, Жанғали, Дошти. Байтазадан Асқар, Нұртаза, бұдан Нұрмағамбет, Ермағанбет. Нұрмағамбеттен Қасен, Ермағанбеттен Құсайын. Өгізбайдың Түйекенінен Әбдірахман, Мұстафа, бұдан Әбдіғали, Қанипа, Қоңқаш (қызы бар) Әбдірахманнан Төлеубек, оның бірінші әйелінен Мақсұт, одан Сәттар, одан Серік, Самат, екінші әйелден Темірғали, Құрманғали, Зәйімкеш. Темірғалидан Төлеген. Құрманғалидан Асқар, Түлкібайдан Мәлікәждар, одан Бәйзат, Назымбек, бұдан Шәйзат, бұдан Қанат, Санат.
Әккісінің Ордабайынан Мешітбай, Байтақ. Мешітбайдан Әмір, одан Есмағамбет, Досмағамбет, Рақымжан, Исмақ, Кәріп, оданТақыр. Есмағамбеттен Қасен, Әждар. Байтақтан Алқабай, Жаппас, Қадке. Алқабайдан Әбшайық, Шаяхмет, Ноғайбек. Жаппастан Жәпік, Бекақмет. Қадкеден Зақты, Тоқаш (Мәдидің достары).
Әккісінің Бұқабайынан Сарбас, одан Бидәлі, Еспер. Бидәліден Бойым, Патанса, Шолақ. Текебайдан Көрей, Бәйділдә, бұдан Тақты, Жүніс. Жұрыннан Мұса, одан Оспан, одан Шәкірбек.
Келдібектен ҮСЕН дедік. Үсеннен Құланшы. Құланшыдан Құланқұл (Маттықұл), Сатықұл, Анатай, Жанатай, Осатай, Баянкөш, Тоға. Құланқұлдан Матақ, Шиғыбай. Матақтан Сәуле, Мұстақым, Сатай, бұдан Сиырбай, Бісміллә, Әлиақақ. Бісмілләдан Қолыбай, Мәди. Әлиақақтан Қалиасқар, Омарғали, Мұқаметқали. Сатықұлдан Балтабек, Түйтебек, Әділбек, Бүркітпай. Балтабектен Жұмабек, Моңқа, Сәрсембек, Дүйсембек.
Түйтебектен Асылбек, Мақажан. Асылбектен Қисықбас, Тәкежан, Тәтежан, Уәжіпбек. Тәтежаннан Шәкір, Шәкім, Қосан, Жәмсап. Мақажаннан Мұқаметжан, Әділбектен Індібек, Тергеубек, Төлеубек, Дауылбек, Сұлтан. Індібектен Індікбек, одан Боранбек, Құдабек. Тергеубектен Сәрсембек, Бейсембай, Аман. Төлеубектен Рахмет.
БАЛАПАН (Келдібек ұлы) атамыздың балалары Баймырза, Сармырза, Төлеген, Ерсибай, бұдан Ата, бұдан Қаржаспай, бұдан Қошқар, Түсіп, Сәтпақ, Кентпай. Қошқардан Сыздық, Түсіптен Еспекей, Ебді. Сәтпақтан Әбілжан, Құнтай, бұдан Өмірбай, бұдан Сүлеймен, Кәріпжан, Жәми, Қыяш, бұдан Көбек, Салақ.
БӨДЕНЕДЕН Отарбай, Өсербай, Байшора. Отарбайдан Жартытері, одан Шотай, Құлдан, Қара. Шотайдан Қалипа, Әбіқай, Құлмағамбет, Нұқай. Қарадан Добал, одан Баянке.
ШаншардыңТІНІБЕГІНЕН Түрікпенәлі, Кеншімәлі, Шора, бұдан Қалмақшы. Түрікпенәліден Байғара, Итқара. Байғарадан Жәйлау, Жанмырза, Бекмырза, Өрен, Орғат, Биғат, Тұңғат, Үшкімбай, Қалжақты. Жәйлаудан Найзабай, Тыртан, Кенжебай. Жанмырзадан Көшімбай, одан Бекқожа, Өмірзақ. Бекқожадан Аждар. Бекмырзадан Кенбай, одан Берікбай, одан Адамбек, Жақыпбек, Үшкімбайдан (Ешкімай) Шақабай, одан Рақымжан, одан Мақмұт.
Итқарадан Досымбек, бұдан Назарбек, Алдаберген, Бабас. Назарбегінен Бекберген, одан Қасаболат, Байболат, Жанболат. Қасаболаттан Шәкір, одан Мүбәрәк. Бабастан Бәтен, Қуандық, Ботабай. Қуандықтан Сәрсен, Ботабайдан Орынбай.
Әсірбектен Қызылбай, одан Қонақай, Жұмабай, Өсібай. Қонақайдан Олжабай, Қампу. Олжабайдан Ағыбай, Қампудан Әубәкір, одан Әбәқан. Өсібайдан Қалиман.
ЖӘНІБЕКТЕН Астанқұл, Назарқұл, Шегір, Астанқұдан Тұрсын.
ТҰРЛЫБЕКТЕН Солтангелді, Жылгелді, Ботпанай, Ныяз. Солтангелдіден Бекқұлы, Аққұлы, Бақтыораз, Жауқашты, Нәрбек, одан Күшікпай, одан Жанту, одан Сәрке, одан Байдүйсен. Ныяздан Итемген, одан Жаманқұл, одан Байқасқа.
Шаншардың ТІЛЕУБЕК (Тілеуке) атты баласынан Ерне, Жарылғап, Шақабай, бұдан Бөгембай, Бөген, Өтес, Өтебай. ЕРНЕДЕН Мәмбет, Үмбет, Азнабай, Көрпе. Мәмбеттен Құттыгелді, Тұрпан, Өмір, Мәтен, Тәтен. Құттыгелдіден Байтанат, Жантанат, Шақшабай, Алғара. Байтанаттан Қайып, Білмән, Айдабол. Жантанаттан Садық. Алғарадан Алтайбек, Мақылбек, Ргебек, бұдан Қараоспан. Тұрпаннан Жаңабай, одан Әбен, Түсіппай, Қаратай. Әбеннен Әбділдә, одан Мұстапа, Түсіппайдан Ақмет, Қолбақ. Қаратайдан Айдарқан. Өмірден Әлди, одан Мақтабай, одан Бұзаусары, Тергеубай. Мәтеннен Қанжабақ, одан Қалмен, Құлмен. Қалменнен Құрман, Тәтеннен Қылышбек, Атымтай, Тәңірберген, Томар. Мәтеннің Нұрғожасынан Ақсақ, Томардан Игембай, Түймебай. Тәңірбергеннен Саршолақ, Солтабай, Найманбай.
Ерненің Үмбетінен Малай, Мамай, Оянбай, Қанай, Жанай, Белдембай. Малайдан Боқбала, Есенгелді. Боқбаладан Манаспек, Мәді. Есенгелдіден Тайжан. Мамайдан Тұрғамбай, Қисық.
Оянбайдан Шатырбай, Аққұлы. Қанайдан Сандықбай, Кілтпай, Сүмбебай. Кілтпайдан Даурықпай, Мағыпырат. Даурықпайдан Тиыштықбай, Мағрұп, Құрманбай.
Ерненің АЗНАБАЙЫНАН Елемес, Тыңдамас, Аңдамас. Елеместен Тілеген, одан Сүлеймен, одан Теміржан. Елеместен Бейсен, одан Омар, Оспан, Сыздық, Ақмет, Әркөн, Төкен. Сыздықтан Смағұл, Қышқаш, Мизамбай, Ақбура. Әркөннен Ыбырай, Берекел. Төкеннен Әбдікәрім, Рақымжан, Зейкен. Тыңдамастан Тышқанбай, одан Момбай, одан Айтпай. Аңдамастан Еділбай, Боқы. Еділбайдан Лақай, Боқыдан Мұсабай, Исабай. Мұсабайдан Дүйсен. Исабайдан Жүніс, Жүнісбек.
Ерненің КӨРПЕСІНЕН Мүсіреп, Елікбай, Жансары, Бәшек, Жұмықай. Мүсірептен Тойбосын, Байбосын, Жайбосын. Байбосыннан Зәкәрия, Жайбосыннан Майжер, Жансарыдан Рыспай, Жетібай, Рыспайдан Түсіпбай, Күшікпай. Жетібайдан Матайбай, Қыздарбай, бұдан Жүніспек, Сәду. Елікбайдан Нәбиән, Жарық. Нәбиәннан Әбеш, одан Серік. Жарықтан Қабыш, Рымжан, Жеңіс. Бәшектен Тойғамбай, одан Тәуекел, Берекел, Кішкентай. Берекелден Темірғали, Көбежан. Жұмықпайдан Тоқболат, Байтұрсын, Ақылбай, Қонақбай, бұдан Сәби, Сағынтай. Байтұрсыннан Төлеубай, Садық, Әбдіғалық.

Ж А Р Ы Л Ғ А П Т А Р

Жарылғаптан Жоламан, Атыбай, Тастемір, Кенжебай, кіші қатыннан Бөкембай. Жоламан бабамыз бес әйел алыпты. Ең бірінші жеңге алған Базар атты қатынынан: Тасыбай, Тоғызбай, Кетебаш, Боқаш. Екінші Алғыншы атты апамыздан Тоқтамыс, Қойсоймас, Тайгелді (Абыз), Қойгелді (Көкім), Көбдік, Құл (Қойбас), Монтақай. Бұл жетеуін Жетісары деп атайды. Үшінші балдыз алған әйелінен Сансызбай, Көбей, төртінші қалмақ қатынынан Демікпе, бесінші қарақалпақ қатынынан Мұсылман, Бәубек. Тасыбайдан Сақ, Шағалақ, Доғалақ, Балта (ақын), Құлшығаш, Ақтамберлі, Сақтан Жылыбай, Жәмек. Балтадан Әділ. Құлшығаштан Байбала, Қышан, Датқабай, Бек. Қышаннан Қожақұл, одан Сатпақ. Датқабайдан Омар, Бектен, Табықай. Ақтамберліден Жаныс, одан Өскембай, Сәтпай, Мергембай, Тұңғат, Қорғамбай, Әділ. Өскембайдан Бадырақ, Жүсіп, Керімхан. Бадырақтан Асан. Жүсіптен Шайқы, Сәтпайдан Омарқан, Рақыш, Рақия, Мергембайдан Кемел, Ыбырайым, бұдан Мұқатай, бұдан Ақмер. Тұңғаттан Сүлеймен. Қорғамбайдан Жүсіп. Тоғызбайдан Сары Омар, Кетебаштан Исақан, Мұсақан. Боқаштан Шомбал, одан Есім, Жәутік, Бозан, Досан. Жәутіктен Шотыбай, Салаңбай, Мешел. Досаннан Әбділдә, Оразбай, бұдан Ақмет, Тәңірберген.
Жоламанның Тоқтамысынан Бике, Шәлекей, Жұрын. Шәлекейден Малғозы, Малгелді. Малғозыдан Смағұл, бұдан Дүйсембі, Жаяуқара. Малгелдіден Омар, Шағыр, Қошан, Кәдір. Омардан Әліш, Әліппай, Үшкөз (Әліпби). Әліппайдан Орынбек, Шағырдан Зейнұр, Қошаннан Мұздыбай. Жұрыннан Күшік, Айтуған, Баспақ, Күшіктен Смағұл, бұдан Тәуекел. Айтуғаннан Әдіке, Орыспай, Сүлеймен, бұдан Қайырбек, Мүбәрәк. Қайырбектен Үмбетпай, Мүбәрәктан Қариполла, Серік, Берік. Баспақтан Жамансары, Жаманбала, Шөмек, Айтпай. Шөмектен Баянды, одан Қаспақ. Жамансарыдан Қорабай, Әркөн, Ақмет, Тоқмет. Бикеден Биеке, Шартық, Тәмен. Биекеден Борамбай, Шартықтан Қаңтарбай, Желдібай. Қаңтарбайдан Әубәкір, Рақымет. Желдібайдан Садық.
Жоламанның ҚОЙСОЙМАСЫНАН Толыбай, Кішкіл, Шоңай, Шомақ, Баймұрын, кіші әйелі қалмақ қызынан Жамбай, Толыбайдан Табылбек, Қабылбек, Дауытбек. Тобылбектен Болат, бұдан Орымбай, Құлназар, Жапай, Ережеп, Орымбайдан Нығмет, одан Тұрсын, Әмен, бұдан Мейраш. Құлназардан Амантай, Қабылбектен Мылтықбай, Тоқбала. Мылтықбайдан Байназар, Әдімәнап. Тоқбаладан Әнәфия, одан Қали, Кірәмқұл, Рамазан. Кірәмқұлдан Айтмағамбет. Дәуітбектен Қордабай, Кеншімбай, Борамбай, Сқақ. Қордабайдан Әбеу, Одан Мұқай, Рымбай, Райымқұл, Рымкеш, Уәли, бұдан Мүбәрәк, Шәкәрім, Шәкім, Кеншімбайдан Ақшал, Райым, Біләш. Ақшалдан Нұрлан (Нұрілдә). Біләштан Совет. Борамбайдан Садық, Рымжан. Садықтан Аманқұл. Рымжаннан Омарқан. Сқақтан Мейрімқұл (Мекеш), Оспан, Мақмұт. Мейрімқұлдан Адамжан, Қали.
КІШКІЛ атамыздан Меңеш, Кенембай, Дөнембай, Құнамбай. Меңештен Қабақбай, Қабамбай, Тәукебай, Жетпісбай. Қабақбайдан Ахмет, Мұқай, Түсіпбек, Жүніс, Ақкесе, Зікрия, Ахметтен Біләл. Мұқайдан Исайын, одан Темір. Жүністен Мұстапа, Мұса. Қабамбайдан Ақылбек, Ыбырай, Әлімпай, Рақымжан, Қыстаубай. Ақылбектен Қабдолла (Таусоғар), одан Өміржан, Ыбырайдан Мақсұт, одан Серік, Сергей, Серғазы. Әлімпайдан Мағыпыр, Дәкен. Тәукебайдан Нұрмақ, Бәймен, Құлмағанбет, Жұман. Нұрмақтан Нығмет, Құрманғалы, Жәмен. Нығметтен Ноян, Құрманғалыдан Кәмел, Жәмелден Аман. Кенембайдан Күрдеубай, одан Омар, Бейсембай, Асылбек, Ақмет, Әбілдә. Атамыз Күрдекең Меккеге барып, қажы болған адам. Омардан Рақыманберген, Иемберген, Алламберген (Аллажар), Тәңірберген. Мен бұрын атымды Емберген деп жазып келдім, көпшілік адамдар оны «ем» деген сөзбен шатастырады, шын мағынасында үш туысымның атынан көрініп тұр, не деген сөзбен байланысты, дұрысы Иемберген. Сондықтан осы жазған шежіреде Омаров И.О. деп алынды. Әке-шешеміз, туыстарымыз Иген дейтін. Менен үлкен Рақыманберген және інілерім Аллажар, Тәңірберген, қарындасым Бәтима 1932 жылы ашаршылықта қайтыс болды. Иембергеннен Төлеген, Сансызбай, Әмірқан, Шолпан, Мәнен, Лейли. Төлегеннен Шәміл, Ғали, Әли, Мәди. Айман. Әмірқаннан Жанар, Мәненнен Ғани, Тулеген, Лия. Төлеген деп қою себебіміз тұңғышымыз Бауыржан еді, ол бір жаста қайтыс болып кетті.
Бейсембайдан Түсіп, одан Күлзия, Сағымбек, Асылбектен Сқақ, Дәуіпбай, Қайырбек, Әлкен. Дәуіпбайдан Төлеуқан, Әлиқан, Толя, Амантай, Олжатай, Нұрлан. Қайырбектен Құспек, одан Асқар. Ахметтен Қамит жалғыз. Қамит (Хамит) Кеңес өкіметін орнатуда көп еңбек сіңірген адам. 1921 жылдың апрелінде Қарқаралыны тұтқиылдан басып алған ақ бандылар 75 коммунисті азаптап өлтірді, соның ішінде Хамит Ахметов те шәйіт болды. Әбділдәдан Ақберген, Несібелді, Темір, Төлеубай. Несібелдіден Жеңіс, Шөкен, Төлеубайдан Марат, Болат, Бағдат, Алмаз, Мұрат. Шөкеннен Ермек, Манарбек, Дастан, Талғат, Мереке, Нұртас, Нұртай, Нұрқан.
Кішкілдің бір баласы ДӨНЕМБАЙДАН Егінбай, одан Көрпебай, Ыбрай, Тайтөлеу. Көрпебайдан Әбілдаш, Сәду, Жанғали. Ыбырайдан Қабыкен, одан Рымжан. Тайтөлеуден Иса, Мұса, Құшыр.
ҚҰНАМБАЙДАН Жүніспай, Мақат, Қаныш. Жүніспайдан Сейфолла, Қарифолла, Қысметолла. Сейфолладан Ағзам, Болат.
Қойсоймастың ШОҢАЙЫНАН Балықпай, Алыпқара, Балықпайдан Бекіш, Қоқымбай, Шалабай, Тәуекел, Берекел. Бекіштен Мақыш, Әзімбек. Мақыштан Жорабек, Жұмабек, Нұриден. Әзімбектен Берлібек, Қоқымбайдан Жұмәділ, Жүніс, Шәкәр. Шалабайдан Мұқатай, Дуке, Жүністен Иген, Мұқатайдан (Мұқаметсадық), Қаратай, Аман. Тәуекелден Нұрекел, Ибәди, Рымбек, Уәли, Зікір. Беркелден Дәукен, Сәулекен. Нұрекелден Айдарат, Ренат. Алыпқарадан Бейсембай, Сембай, Салаңқай, бұдан Рымбек. Бейсембайдан Қасен, Исайын, Исатай, Сембайдан Мүсиіп. Исайыннан Ризада, Қасеннен Сәдуақас, Шәйзада.
Қойсоймастың ШОМАҒЫНАН Тұқыш, Тұқыштың бірінші әйелінен Смағұл (Шәшім), Жақып, Бәкір, екінші әйелінен Ақшолақ (Омар), Боқшолақ (Досақмет). Шәшімнен Жәлел, Рақыманберген, Жәлелден Дәукен, Бекен, Серік. Жақыптан Ескендір, Кәрім, одан Үкітай, Олжатай. Ақшолақтан Нөгербек, Зәйіт, Баттал, Біләл, одан Қабжан. Нөгербектен Ғабдолла, Зейіттен Қабдрахман, одан Қайыр, Хамит, Боқшолақтан (Досақметтен) Жапас, Төлеу, Көшербай.
Қойсоймастың баласы БАЙМҰРЫНҒА (ел іші Мырза деп атаған) көшейік. Бұл атамыздың бірінші әйелінен Шотақ, Матақ, Ақай, екінші әйелінен Қоржымбай, Жаманай, үшінші әйелінен Жұбаныш, Әбдіш, төртінші әйелінен Дүйсек, Бейсек, Бейсембай.
ШОТАҚТАН Ермек, Исақ, Еркімбай, Салқымбай, Балқымбай. Ермектен Исайын, Исатай, Әбілмәжін. Исайыннан Аман, Зәрубай, Шәкіман. Әбілмәжіннен Зұл. Исақтан Рақым, Рәтай. Рақымнан Ыбрай, Әнуар, одан Садық. Ратайдан Дәнияр, Қанияр. Еркімбайдан Әкімбек, одан Бақ, Ғабдұлла, Байділдә, Біләл. Салқымбайдан Табалдырық, Бұзау, Рымбай, Кәріппай. Табалдырықтан Нұрғали, Нығмет. Бұзаудан Қожагелді, Балқымбайдан Шөпен, Баттах. Шотақтың екінші әйелінен Мәди, Смақ. Мәдиден Әбілдә, Әбілқас, Боқас, бұдан Құдайберген, Мақсұт, Рымбек, Жеңіс. Смақтан Жанділдә, Жақып.
МАТАҚТАН Ербекей, Қоқай. Ербекейден Әсжан, Рымбай. Қоқайдан Бәзікей, Қапаш. Бәзікейден Құсайын, Ақан. Қапаштан Шәкәрім.
АҚАЙДАН Мағат, Қасым, Қасен, Мағаттан Мәт (Мұқаметжан), Төкен, Мәттен Сәуле, Төкеннен Бауыржан. Қасеннен (жеңге алған әйелден) Кәзи, Ілбәп, Сәлім, Әли, бұдан Серік, Еркін, бұдан Тимур, Қасеннің өз әйелінен Сәйіт, Әңгіл. Қоржымбайдан Ақмет, одан Әкмал, Қапиет, Қайырбек, Әсен. Қайырбектен Хабиб, Ертүрік. Хабиптен Әлихан, Нұрлан.
ЖАМАНАЙДАН Еңсебай, Жұмабай. Еңсебайдан Дәрібай, Кәрібай, Дәуренбай.
ЖҰБАНЫШТАН Мұхаметжан (Құмангөт), Ыбрай, Қалтақ, Қайырбек. Мұхаметжаннан Мұса, Смағұл, бұдан Уатқан, Сәулекелді, Жақсылық. Уатқаннан Асқар, Жақсылықтан Ерік, Серік. Ыбырайдан Оспан, Аубай, Қамбар. Оспаннан Төкен.
Әбдіштен Мәскей, Әбдрахман, Әбдрәсіл, Қобай. Мәскейден Мүбәрәк, Рақмет, Рәуіп. Мүбәрәктан Риза, Ғинаят, Қуаныш, Ұлан, Тақан, Тарғыл, Рақметтен Тила. БЕЙСЕКТЕН Нәби, одан Айтқұл, Қамит, Мәжит, Мұқсин. Айтқұлдан Тайжан, Төлеген, Сқақ, Еркін, Берік, Мұрат, Асқар. БЕЙСЕМБАЙДАН Байжан, Бәкуа (бірінші әйелден) Қазқан, Ережеп, Кәрім, Бәшен, Қауя, Байжаннан Әділжан, Ғабдыкәрім (Өкешал), Ғабдуахит, Ғабдыжаппар (Жәпіш), Сенбі, Аманжол. Сенбіден Бектұр, Бәкуадан Қали, Қазқаннан Мәнсұр, Ғабиден. Қауядан Нел, Кәмен.
ЖАМБАЙДАН Ауғамбай, Сақау, Бақа, Бөкебай. Ауғамбайдан Шошай (Түсіп), Жабағы, бұдан Құсайын, бұдан Омар, Шәйза. Шошайдан Мәуя, Несіппай. Мәуядан Бәтқұл, Мержан, Мерғалы, Есен. Бәтқұлдан Саябек, Санабек, Манарбек, Панабек, Төлеуберген, Қайыртай, Болатбек. Саябектен Бөпежан, Амангелді, Алмас. Санабектен Айбол. Мержаннан Әнуарбек, Қуатбек, Мақсат, Құрмаш, Қазыкен. Мерғалыдан Жолдасбек, Тұрағұл, Боган, Мәжікен, Ақшуақ. Несіпбайдан Жұмша, Бәтқан, Амангелді. Жұмаштан Аманжол, Меңдеш. Аманжолдан Қуаныш, Сақау (Тоғамбайдан), Бұқа (Тәңірберген), Бөпебай, Шолан-Бұқадан Мұқыш, одан Сағымбек, Нұрымбек, Сапар, Нақан, Төлеу, Дәми. Сағымбектен Алтынбек, Амангелді, Нарымбектен Айбек. Сапардан Сұңғат, Талғат. Бөпебайдан Мақым. Шоланнан Рахманберген, Бақадан (Қоғамбайдан), Кәріп, Шәкі, Жексембай, Бөпен, Исайын, Кәріптен Ашықбай, одан Серікбай, одан Балтабек, Қанат, Шәкіден Балтай, Рысбек. Исайыннан Қуат. Бөкебайдан Сыздық, Мұсайып. Сыздықтан Темір, одан Төлепберген (Төлеп), Қали. Төлептен Қазбек. Мұсайыптан Ертай, Олжатай.

ТАЙГЕЛДІ (АБЫЗЕКЕҢ) АТАМЫЗ

Тайгелдіден Жарықшақ, Қасқарау, Күржібай, Мәлікбай. Жарықшақтан Сейітқазы, Оңғарбай, Бұлдырық. Сейітқазыдан Исабай, Мұсабай, Усабай. Исабайдан Мақажан, Әбдрахман, Апаш, Жүніс, Жуас. Апаштан Тәуекел, Ақмет. Тәуекелден Иманаш. Жүністен Шәкіман, Рақымберді, Талдыбай, Нұрке. Талдыбайдан Сүният, Жуастан Ермағанбет, Нүкіжан, Көкорай. Ермағанбеттен Болат, Жұпар, Совет, Мағат, Нүкіжаннан Дулат, Жанат, Мағат, Мұсабайдан Ыбрай, одан Мүшелбай, Мәкіш, Тоқсанбай, Шөкей. Усабайдан Мұхаметше, Құсайын, Исайын, бұдан Мағымжан. Мұхаметшеден Қадамжан, Шпан. Оңғарбайдан Көркембай, Шапанбай, Сасықбай, Досқан. Көркембайдан Сыздық, Әбжікен, Төлеубай. Әбжікеннен Ангел, Аман. Шапанбайдан Төлеуқан, Сасықбайдан Қожахмет. Бір жазбада Бұлдырықтан Апаш, Жүніс, Жуас.
Қасқараудан Аманбай, Қоңқабай, Қуандық, Мылтықбай, Арқарбай. Аманбайдан Момын, Баймұхамет (Баймұқан), Момыннан Солтанғазы, Мақмет, Қабжан. Баймұқаннан Тәуекел, Берекел, Қажыбай. Тәуекелден Қазыбек. Қажыбайдан Әлихан, Сәкен, Төкен. Қоңқабайдан Жағыпар, Ғабдолла. Жағыпардан Рақымжан, одан Қоңрат, Қоңыр, Серік, Андрей (Шелек ауданында).
Қуандықтан Жақып, Сыздық, Ыбрай, Түсіп, Айып. Жақыптан Ескен, Аймағанбет. Ескеннен Қуат, Тұрлыбек, Мейрам, Айтбай (Керекуде), Сыздықтан Насыр, Қабыш. Насырдан Мақсұт, Зия (күйеуі Зәки Ахметов). Мақсұттан Руслан. Ыбрайдан Ақботай, Қайырбек, Ақботайдан Жәмел, Камал, Марат, Жүніс, Шәрел. Жәмелден Рәшит, Данияр. Камалдан Мұрат, Мараттан Рима, Жүністен Тимур. Шәрелден Ілияс, Қайырбектен Самат, Марат. Түсіптен Рәшит, Хамит. Рәшиттен Аман, Хайролла, Қайрат. Хамиттен Болат, Қанат, Талғат, Марат, Жанат, Бейбіт. Айыптан Бошан, Мұхит.
Мылтықбайдан Омар, Оспан, Шәкәр. Омардан Әсжан (1895-1950), Аққалық, Рақметжан, Әбдікәрім. Әсжаннан Кәуал, Жәлел. Кәуалдан Кәмал, Серік, Рамазан. Рәшит. Жәлелден Айдар, Асқар. Аққалықтан Қадыр, Нәдір, Рымбек. Қадырдан Қуаныш, Мақсат. Рымбектен Айдос, Ердос. Рақметжаннан Қайыр, Қайдар, Рамазан, Бәкір, Камал. Қайырдан Айбек, Айбын, Бәкірден Төлеу. Әбдікәрімнен Қайыржан, Бекежан, Ержан, Жұмақан. Қайыржаннан Дәнияр. Бекежаннан Аман, Бауыржан. Ержаннан Қанат, Жұмақаннан Қайдар, Арқарбайдан Әнуар, одан Нығмет, одан Серік, Бөде. Серіктен Марат, Бөдеден Мақсат, Қайрат, Рақымбек.
КҮРЖІБАЙДАН Күрішпай, Қылышпай, Қоскел, Тиышбай, Нәдірбай. Күрішпайдан Бектемір, одан Қапиет, Қоскелден Мұқаметжан, одан Нәумет. Тиышбайдан Дәулетбай, Наурызбай, Әуезбай, Уызбай. Нәдірбайдан Тырым, Иісбай.
ҚОЙГЕЛДІ (Көкімекен) балалары Боқан, Қарамен, Мәнжік, Бұғыбай, Елубай. Боқаннан Байболды, Қарқымбай, Бітімбай. Байболдыдан Дүйсембай, Сәрсембай, Боранбай. Дүйсембайдан Құсайын, одан Мағила, Сәрсембайдан Қасен. Қарқымбайдан Күшік, одан Балтабай. Қараменнен Итбай, одан Шөкпай, Мәнжіктен Жарқымбай, одан Мақыш, одан Рымтай, Бекен. Рымтайдан Қайырбек, Бекеннен Төлеуқан, Бұғыбайдан Есенгелді, Тоқсамбай. Есенгелдіден Жақсыбай, Құрман, Рымжан. Жақсыбайдан Қапаш, Құрманнан Рысбек.
Жоламанның баласы КӨБДІКТЕН Үкібай, Қашаған. Үкібайдан Ағынбай, Қарсақпай, Таңқы, Дуана, Есім. Ағынбайдан Ахмет, Рақым. Ахметтен Қасен, Тәшен. Смағұл. Қасеннен Шәкен, Рақымнан Мәжит, Әушін, Кәдір. Мәжиттен Сапар, Әушіннен Рымқұл, Әртел, Кәдірден Мәркен, Аман, Есен, Таңқыдан Үсен, Сқақ, Жақып, Пұшпақ. Үсеннен Әбіжан, Амамбай, Әміркен. Амамбайдан Нығмет, Әміркеннен Айтбай, Дуанадан Нұржан, одан Смағұл, Жұмағұл, Қошқар (Әбдікәрім), Мырзағұл, Олжа. Смағұлдан Ғабдолла, Байзолла. Жұмағұлдан Мұқтар, Қошқардан Бейсембек,
Дүйсембек, Олжадан Ғазіз, Талғат.
Қашағанның бірінші әйелінен Түкі, Байсағын, екінші әйелінен Жансағын, Берсағын, Түкіден Кентпай, Мекей. Кентпайдан Күміспай, одан Шылышпай, Қылышпай, одан Бекзар, Мекейден Әлібек, Қалыбек, бұдан Қанатай (Балқашта). Байсағыннан Уызбай, Бәжен, Иса, Исабай. Уызбайдан Бішке, бұдан Әшім, Нағайбыл. Әшімнен Төлеу, Нағайбылдан Ілкен, Бәженнен Баяділ, Жұмәділ, одан Балабек, Рысбек, Молдабек, Әлдебек. Рыспектен Ораз, Молдабектен Қайрат, Қайыркен, Марат, Мираш, Әлдебектен Қайыржан, Исадан Жүніс, Ілияс, Ыдырыс. Ілиястан Асхап, Кіріс, Қаржас, Ыдырыстан Ермек, Исабайдан Жаппар, Жәкітай, Жәнәтай, Жақыш. Жаппардан Әбліғали, бұдан Қайыржан, Бақытжан, Дәукен. Жәкітайдан Нұрғалы, одан Маурат. Жаппардың екінші баласы Мұқанғали, одан Сәтжан, Ержан, Жәнәтайдан Олжатай, Жансағыннан Жұматай, Төлекей, Ыбырай. Жұматайдан Рақытай, Мұқатай. Рақытайдан Асқар, Нұриден, Төлекейден Кәріпжан, Әріпжан, Шәйма. Кәріпжаннан Молдаш, одан Қуат. Шәймәдан Әкіжан, Қайыржан, Ыбырайдан Рақметжан, одан Қабыш, Қажыкен. Берсағыннан Ақмет (Жындықара), Дүйсекей, Ақметтен Манат, Болат, Жанат (Әбілдәнің қызы Мәдиядан туған жиендер).
ҚҰЛДАН (Қойбас) Дорбақ, Әлжан, Мәмек, Кәзікей, Дорбақтан Жұман, Шуамбай. Жұманнан Ордақай, Кәрібай. Ордақайдан Бәкір, Манай. Кәрібайдан Батан, Айтбай, Әлжаннан Тоғамбай, Қоғамбай. Тоғамбайдан Елекей, Мәмектен Сейтен, Сәрсембі, Сейтеннен Ынтықбай, Түсіпбек. Кәзікейден Нәнкей, Шәңкілдек. Құлдан осы күнде бірде бір адам тұқым жоқ. Кеңес өкіметі кезінде құрып бітті.
Жетісарының ақырғысына – МОНТАҚАЙҒА көшейік. Монтақайдан Саркөт, Қожабек, Қорабай, Сайдалы, Бәкібай. Саркөттен Қиымбай, Боржықай, Ноғайбек, Ақпас, Шуашпай, Жалдыбай, Малдыбай, Бұқа, Қожаберген, Шағамбай, Жаныспай, Жылқыбай, Ерке, Жылгелді, Мейірман. Қорабайдан Дауылбай, Баша. Сайдалыдан Әшке, Тақыр, Бақтыбай, Ұмтақбай. Бәкібайдан Шалбай, Дадабай, Еркеден Сқақ, одан Ақыметбек, одан Мұрат, Жылгелдіден Көшкімбай, одан Төлеубай, Шәйқы. Төлеубайдан Шәкәр, одан Аманай, Теміржан, Қиымбайдан Шалабай, Шалғымбай. Шалабайдан Үмітбек, одан Қайыржан, Боржықайдан Теміржан, Сыздық, Жанғали, Желдібай, Смағұл. Сыздықтан Күлдібай. Желдібайдан Күзембай, одан Кәрім. Ноғайбектен Бодық, Кәтен, Тайкөбек. Бодықтан Шідербай, Оспан, Әкітай. Шідербайдан Жолдыбай, Балтабай, Серікпай. Оспаннан Балғабай, Сейсекей, Әнтай. Балғабайдан Виктор, Қайыр, Сейсекейден Әлкен, Калкен (Сәйдә деген апайдан туған). Әкітайдан Шәйза, Кәтеннен Жалбағай, одан Алпыспай, одан Амантай, Тәйкебектен Бейсекей, Рымтай, Тәуекел. Бейсекейден Тайтөлеу, Ақпастан Түсіп (Сылдыр), Шөкітай, Омар, Түсіптен Түсіпбек, Жұмабек, Әзинебек, бұдан Қали. Жұмабектен Шәкен, Омардан Тоқтар, одан Мәкен, Есентай. Шуашпайдан Бәшір, Кәт, Жалдыбайдан Иса, Әтей, Әубәкір, Әбдікәрім. Исадан Сапи, Әтейден Қинаят, Әбдікәрімнен Сапаш, Нығмет. Малдыбайдан Ақмет, Омар, Жікей. Ақметтен Құлшәріп, Жікейден Шәймүлік, Құлшәріптен Бықия. Жаныспайдан Шалабай, Төлекей. Дауылбайдан Ермекпай, одан Темірбек, Қоңқай. Бақтыбайдан Базарбай, одан Көкеш, Мұқыжан, Әбілдә. Көкештен Ерден, Мұқыжаннан Таңат, Болат. Бәкібайдың Шалабайынан Қасым, Қасен. Қасымнан Әжібай, Құсайын. Қасеннен Ысқақ, Қапан, Кәлимә (Несібелдінің жұбайы), Башадан Сағындық, одан Әуеспек.
Жоламанның бір баласы САНСЫЗБАЙ. Одан Науан, Ошай (Оразбек), Орал. Науаннан Алпыспай, Кешубай, Алпыспайдан Мұңайып, одан Жақыпбек, Түсіпбек. Ошайдан Өкеш, Кешубайдан Мұсабек, Исабек, Қоңқаш, Қожагелді, Мешел (Мұқаметжан), Кентай. Исабектен Молдабек, Рамазан, Рымтай, бұдан Бауыржан. Рамазаннан Серік, Мешелден Құрмантай, одан Кәкен, Қабыш, Көлбай, Көкен, Зәкен. Кәкеннен Бауыржан, Көлбайдан Алмас, Көкеннен Ержан, Зәкеннен Нұртас. Кентайдан Рысбек, одан Қасен. Көбейден тұқым жоқ.
Жоламанның бір баласы ДЕМІКПЕ атамызға келейік. Бұл кісі батыр, күшті болған адам. Ту биені арқасына салып, бірнеше шақырым жерге алып кеткен. Демікпеден Пүшке, Есжан, Досжан, Қалжан, Көлбай. Пүшкеден Айтбай, Серікбай. Айтбайдан Усайын, Қабас, Тоққара, Қадыс, Мұқан. Қабастан Садақ, Рәуіш, Рәуіп, Тоққарадан Ғазиз, Қадыстан Уақас, Мұқаннан Әбсағат, Әбдрашит. Серікбайдан Көрікбай, Есжаннан Кесікбай, Шиішбай, бұдан Жұмабай, Досжаннан Еркеш, Жұртыбай. Еркештен Алпысбай, Рақымбай, Жұртыбайдан Әшірбек, Түсіпбай, Сыздықбай, Адам, бұдан Рымбай, Қалимат. Әшірбектен Ықсан, Түсіпбайдан Төкен, Қалжаннан Жүкебай, одан Әбу, Көлбайдан Соқыр, Ардабай, бұдан Жылқыбай.
Жоламанның МҰСЫЛМАНЫНАН Жарқош,Таңқара. Арқат. Жарқоштан Майырбай, одан Рақым, Таңқарадан Қуанышпай, Шүйішпай, Алпысбай, Мүсәпір, Елеусіз. Қуанышпайдан Жақсыбай, Тасырақ, Балабатыр, Қойсаңғой, Төкеш. Тасырақтан Рақымжан, Олжабай, Ақынжан, Сүлеймен. Балабатырдан Рымжан, Қойсаңғойдан Қадыр, Нәдір. Шүйішпайдан Әбіл, Алпысбайдан Сүтемген, Әлім, Әбілдә, Мүсәпірден Қорабай. Елеусізден Байұзақ, Өмірзақ, Төлекей. Арқаттан Тиыштықбай, Бозшабай, Кәтекей, Тиыштықбайдан Өрікбай, Серікбай, Атығай. Бозшабайдан Солтанбек, одан Әліппай.
Жоламанның БӘУБЕГІНЕН Майлыбай, Арық, Тәту, Атутаң, Күреңше, Естемес, Арықтан Диқамбай, одан Жабағы, Шодыр, бұдан Бейсенқұл, Секен, Рымкеш. Жабағыдан Тәңірберген, Тәтуден Жұмандық, одан Тауыпалды, Атутаңнан Көшербай, Соқыр, Сәрсембай. Соқырдан Шалабай, Дандыбай, бұдан Жантемір, бұдан Бостандық, Жұмағұл. Күреңшеден Балғабай, одан Ерубай, Медембай. Ерубайдан Аухади, Ұзақ, Естеместен Дүйсембай, одан Иманбай, Бұзаубай, Сиырбай. Бұзаубайдан Төлеубай, Шүлембай. Сиырбайдан Шоқалақ, Ыбырай.
Жарылғаптың бір баласы АТЫБАЙ дедік. Атыбайдан Бәйгелді, Бостан, Әжі. Бәйгелдіден Тоқан, Шоқан, Боқан, Бекше, Ақша, Байтөре, Қалдан. Тоқаннан Түлкібай, Қарсақ, Шомыт, Ордабай, Нәкей, Арап. Түлкібайдан Мамыт, одан Қоқай, Қоңқабай, Шомыттан Ақмет, Терлікбай, Ордабайдан Ыбырай, Қарсақтан Бағай, Сәмілтір, Күйік, Бағайдан Жақып, Ақынжан, Сәмілтірден Тай.
Шоқаннан Тышқамбай, Қошқарбай, Асқарбай, Бірелке, Омарбек, Тыржықай. Тышқамбайдан Маңдай, Кенжеке, Жеке, Кенжекеден Шәймерден, одан Мақсұт. Асқарбайдан Рақымбаба, Бірелкеден Мәшрап, Омарбектен Бақтыбай, Кәдірсіз, Қасен, Кенжебала, Бақтыбайдан Мырзатай, Әбікен, Жұматай. Кенжебаладан Орынбасар, Рымбала. Бәйгелдінің Боқанынан Итпай, Бәймен, Итпайдан Бүркітпай, Тоқыш, Егізек. Тоқыштан Ыңырбай, Ахмет, Ыңырбайдан Мұқан.
Бәйгелдінің Бекшесінен Аяш, Кеден, Көшен, бұдан Мұсатай, Исабай, Құсайын, Жұматай, Төлетай, Аяштан Дүйсебай, одан Исайын, Бәйгелдінің Ақшасынан Аралбай, Шідербай, Төкі, Теңеш. Егінші Аралбайдан Төкен. Шідербайдан Исабай, Бейсекей, Төкіден Көшербай, Бұзаубай, Жабағы, бұдан Сыздық. Теңештен Әукебай, одан Көкен. Егіншіден Оспантай, Жанғали, Бәйгелдінің Байтөресінен Кене, Бисекен, Қыңыр. Кенеден Ақшолақ. Бисекеннен Жақып, Жексембай, Қыңырдан Смағұл, Қарақан, Есімқан, Кербұқан, бұдан Түсіппай. Есімқаннан Бақырбай, Шәкірбай, Қайырбай, Тәуірбай, Рымтай, Смағұлдан Мақышбай, Бәйгелдінің Қалданынан Қартпай, Арғымбай, Қартпайдан Жұмаділ, Арғымбайдан Кәріпжан, Әлімхан.
Атыбайдың Бостанынан Шеге, Бектен, Бекмырза, Түнғатар. Шегеден Адам, Топарбай, Жәкеш, Боқтыбай. Жәкештен Қабыш, Боқтыбайдан Төлеубай, Мәуке, бұдан Бөбекпай, Күзембай, Бейсембай, Қамбарбай, Борамбай. Бөбекпайдан Есжан, Жұмабай, Күзембайдан Смағұл, Бейсембайдан Мағзұм, Борамбайдан Қабен. Мәукеннің бес баласын ел БЕСҚАРА деп атаған.
Бостанның Бектенінен Елубай, Бұлан, Жаманбай, Қойшыбай, Құлбай. Қойшыбайдан Ниязбай, одан Тұрған, одан Тұманбай, Кәріпжан, Мұқан, Қали. Құлбайдан Аязбай, Кірмаңдай, Шибіт, Мергенбай. Аязбайдан Бейілбай, Кендірбай, Мұқаш. Бейілбайдан Сәкен, одан Шәкәр, Кірмаңдайдан Ыбырай, одан Маусымбай, Оразбай, Рымбай. Шибіттен Мақаш, Мергенбайдан Асайын, Жұмабек, Оспан, одан Төлеш.
Бектеннің Жаманбайынан Дәулет, Нәубет. Дәулеттен Жолдасбек, Нәубеттен Омар, Жағыпар, Бектеннің Бұланынан Арал, Марал (Мәкен), бұдан Смағұл, Сқақ, Нәжіп, Сыздық. Бектеннің Елубайынан Ордабай, Әшім, Сқақ, Қонарбай, Әбдірақман. Ордабайдан Жұмабай, Ақмет, Рақмет, Жұмабайдан Әбдрашит, Әшімнен Сүлеймен, Рахмет, Сқақтан Смағұл.
Бостанның Бекмырзасынан Дүйсембай, Шекшек, Сәбен (Сәмен), Дүйсембайдан Шәукембай, Тәукембай, Шәукембайдан Жабағы, Жүніс. Тәукембайдан Сыздық, Жұмабай, Жүсіп, бұдан Сүлеймен, Қабікен, Әміраш, Мұқан, Ақмет. Шекшектен Үкікөз, Тұрлыбай, Сәменнен (Сәбен) Лекер, Байпыш, Таңат, Үкікөзден Ыбырай, Көрпебай. Тұрлыбайдан Әбәқан, Біләл, Бозгөз, Жақып, Әбақаннан Молдаш, Мүсілім. Бозгөзден Төлеу. Сәбеннің Лекерінен Жүкен, Қуан, Әбілдә, Жүкеннен Қайролла, Қуаннан Нұрғали. Сәменнің Байпышынан Жүсіп, Әпай, Жүсіптен Өміш, Оспан, Рамазан, Құлмағанбет, Әпайдан Жексембай, Қапаш. СәменніңТаңатынан Төкен, Әніз, Өкей.
Бостанның Тұңғатарынан Шөжікен, Наурызбай, одан Торғай, Тақыр, Мақыш, Рақыш, Саржөкей.
Әжінің БӘБЕКЕСІНЕН Сүйімбай, Күйлібай, Өтеубай, Ауғамбай, Әзібай, Төлеген. Сүйімбайдан Жолдаяқ. Күйлібайдан Тұңғышпай, Төлеген. Тұңғышпайдан Сағынтай, Төлегеннен Рақыш, Өтеубайдан Темірбай, одан Елубай, Смағұл. Ауғамбайдан Шорбосын, Жағыпар, Әзібайдан Мезгілбай, Бейілбай, Ыбырай, Тәуекел, Жұмәділ, Берекел, Мезгілбайдан Қырықпай.
Жоламанның ТАСТЕМІРІНЕН Сатай, Атай, Барақ, Дәріпсалы, Моңым, Шолақ, Борамбай, Жаубасар, Баянбай. Сатайдан Мәкет, Бозай. Мәкеттен Боздақ, одан Жиембай, Шөкен, бұдан Мұқатай, Ақмет, Тастемір, Кенжебай, Бөкембай аталарымыз бұл шежіреде таратылмаған. Кімдерде олар туралы бар болса жазбаларын жоғарыдағы адреске жолдауын сұраймыз.
Шаншардың Ақылбегінен тұқым жоқ. Енді Шаншар бабамыздың Бердібегіне (БЕРТІСКЕ) көшейік. Бертістен Балабатыр, Еспембет, Өмірзақ, Қоқан, Бектемір, Қызылқұрт, Әуез. Бектемірден Мөшеке, Дәулет, Бая, Мамыр, Битен, Шитен. Мөшекеден (бірінші әйелден): Қазанғап, Жәйлау, Ирен, Сазан, Сүйіндік, Табылды, (екінші жеңге алған әйелден): Құттыбай, Қойлыбай, Тайшыбай, (үшінші әйелден): Құлатай, Қошқарбай, одан Жұматай, одан Исқақ, одан Шәмбет, Бақшәйіш, Шәмбеттен Қабен, Бақшәйіштен Қасен, Битеннен Малай, Жантай, Қантай, Тонтай. Құнанбайдың бәйбішесі Ұлжан Тонтайдың қызы. Мөшкенің Қазанғабынан Рсымбет, Құттымбет, Тәттімбет, Жақсымбет, бұдан Бүркітбай. Рсымбеттен Оспан, одан Тасмағамбет, одан Қорабай, Қалыбай. Құттымбеттен Жанұзақ, одан Смағұл, Мұқыш, бұдан Сәкен, Қанат. Тәттімбеттен Мұсатай, Қысатай. Мұсатайдан Жағпар, Әкпар, Шәйқы. Жағпардан Шәкен, Шәйқыдан Самат, Қысатайдан Зейнел, Кәбіш, Жәйлаудан Арғынтай, Шағатай, Таңырық. Арғынтайдан Қожақмет, Ақберген, бұдан Айбақол, Мауқай. Мөшекеннің Құлатайынан Тілеубек, Мырзабек, Молдабек, Оспан. Тілеубектен Райымқұл, Алиман, Бадық, Шертік. Мамырдан Жәуетей, Молдабектен Дәуренбек.
Баядан Аблай, Атығай, Бедіқұл, Байғозы, Жабы. Аблайдан Бекқожа, Атығайдан Уәрә, Дүйсен. Бедіқұлдан Бошай, Сақпай, Боқпай, Кемпірбай, Баубек, бұдан Бибұл, Атамберген, одан Исмақан. Байғозыдан Жылқыбай, Кәрімбай, Нұрәлі, Нұрабай, Ордабай. Жылқыбайдан Босман, Бодан, Әбіл, Жабыдан Қуаныш, Дадабай, Үрісбай, Рыспай.
Бертістің Қызылқұртынан Елгелді, Есен, Сеңгілбай, Көбек, Ақкісі, Жанкісі. Ақкісіден Арал, Марал, Жабық, Шарап. Аралдан Тоқтыбай, Қашқымбай, Ораз, Кәдері, бұдан Ержан, Қожан, Матақ, Малғаш, Қожаннан Мақамбет, одан Дүйсембек, Матақтан Рақымберлі, Қалашбек, Рақымбек, бұдан Жұмабай. Малғаштан Жұмабек, Әбділдә, Игісін, Монғыл, Маралдан Көнтақа, Битақа, Тите, Дарын, Тегеш. Көнтақадан Тоқтамыс, Жанкісіден Құлке, Қосеміс, Ереймен, Мұздыбай. Құлкеден Мырзатай, Меңдеке, бұдан Бажақай, Нұрпейіс, одан Әділқан, одан Нығмет.
Әуезден Қосақұл, Тілеміс, Найзалы, Төлеген, Жангүшік, Мәңгүшік. Жангүшіктен Жаныбай, Маңыбай, Ақай. Жаныбайдан Айдабол, Тынымбай, Жолдаспай, Оспан, Шалқарбай, Бабай, Айдаған, одан Қарабала, одан Баймолда, Бабайдан Ақынжан, Жақып, Әкімбек, Ақынжаннан Қабылда, Тынымбайдан Иембек (Иген), одан Сәмен, одан Қалел, одан Ғазіз, Жолдаспайдан Құрман, Тұрғамбай, Рақым, Әбдірәмән, Ережеп, Оразбай, одан Бәйдүйсен, Құрманнан Күмісбек, Мәдіріп. Рақымнан Мұқаметжан, Оспаннан Ақмет, Молдағазы, Исағұл, Айтжан. Шалқарбайдан Тоқтаған, одан Сенжан, Жанақ. Сенжаннан Бопай, одан Ақыжан, одан Ғабдолла, одан Нығмет.
Маңыбайдан (бірінші әйелден) Қареке, Кемпір, Дүйсембай, (екінші әйелден) Бейсембай, Жексембай, Есімбай, Сәрсембай, одан Сүлеймен, (үшінші әйелі Тойбикеден) Бірәлі, Сыздық, Кенжетай, одан Түсіпбек, Ахметбек. Түсіпбектен Мақсұт, Рысбек, Тырысбек, Кенжебек, Тұрысбектен Марғұлан, Бірәліден Аязбай, Бәкен, Сыздықтан Нұрғали, Қайырбек.
Қаракеден Асаубай, Көшімбай, Сәрсенбай, Бесінбай, Абықай, одан Смағұл. Мұқаш, Мақмет. Смағұлдан Төлеуқадыр (Төкен), Асаубайдан Әріп, Ыдырыс, одан Әрмиа, Әріннен Қабзолла, одан Иман, Көшімбайдан Түсіпбай, Тұрсынбай, Сәрсенбайдан Мәндір, Сүлеймен. Бесінбайдан Сқақ.
Маңыбай баласы Кемпірден Бегалы, Жанәлі, Омарбек. Бегалыдан Сағидолла, Сыздық, одан Қабиден, Кәмек, Төкен, Рымбек, Маңыбайдың Дүйсенбайынан Жараспай, Жұмәділ, Жазыбай, одан Рақманқұл, одан Ризабек, Сапар.
Ақайдан Нұр, одан Ыбырай, Сыздық, Ережеп, Садық. Рақымжан, Ыдырыс, Ыбрайдан Сүлеймен, Әжібек, Молдағали, Мұқаметжан. Сүлейменнен Ақан, Молдағалидан Жоламан. Сыздықтан Сағи, Иса, Мүкім, одан Балғабек, Құмарбек. Сағидан Малтай, Рымбек, Ережептен Зейнеш, Жәкуда, Ақметқан, Қанафия, Айдарқан. Зейнештен Сарқан, Тілеукен. Садықтан Құсайын, Қасен, Әбден, Омарғали, Дәрімбай. Құсайыннан Рамазан, Қасеннен Бекен, Рақымжаннан Мақсұт, Қаби, Әлібай, Әбдіғалы, Әлібайдан Асақ, одан Жүнісбай.
Еспембеттен Бәһуаз, Тоқбуаз, Бител, Жәнтек, Бәһуаздан Құлтай, Болқай, Жарқымбай. Құлтайдан Теңіз, одан Жанқошқар, одан Жолдасбек, Досай, одан Балтабек, Жарқымбайдан Әлібай, одан Сейсеке, Байсымақ, Тоққара, Сейсекеден Нұрділдә, Әбділдә, Алтаңар. Басқаларынан мағлұмат жоқ.
Шаншардың туысы Күшіктен Құлтоба, одан Есболды, одан Мырзабек, Қараша. Үсеннен Мәмбет, Үркенші, Жақсыгелді, Құдайберліден Жиенқұл, Рсымбет, Құрман, бұдан Борамбай, одан Жоламан, одан Алтай, Жиенқұлдан Бөрібай, одан Қосағал, Едрей, Қосағалдан Жанғұтты, Қылыш, Бабық, Ақмырза, Жапық. Ақмырзадан Бекқұлы, одан Сердалы. Едірейден Жандарал, одан Жұмақұл, Рсымбектен Бөгембай, одан Батырбек, одан Қашқын, одан Барлыбай.
Жоғарыда Болатқожадан туған Түйтенің баласы Танас дедік. Танастан Тымырысқы мен Сары, Тымырысқыдан Бөтей, Жансүгір, Майлық, Қырғызбай. Сарыдан Қожас, Жаман. Бөтейден Батшор, Дәулетшор, Қалыңшор (Қарашор), Ақсақшор, тоқалдан Ертоғалақ, Қожан, Дарабай. Ақсақшордан Байсаубай, Барақ. Дарабайдан Райымбек, бұдан Спатай, Намаз, Спатайдан Қабыш, Намаздан Айкел, Көлбай, Рысбай, Құттыбай, Егізек. Қалыңшордан Әйтімбет, қызынан туған жиені Қарауыл. Батшордан Дүйсембай, Шекшек, Шашты. Дәулетшордан Түнғатар, Баят.
Түнғатардан Тілеубай, Мәкүт, бұдан Тұяқ, одан Тезекбай, одан Дінәш. Тілеубайдан Түкібай, Маутан, Байторы, Тайшық, Түкібайдан Жанжігіт, Есенгелді, Саймақ. Жанжігіттен Алдыяр, Келдыяр, Келдыярдан Жексембі, Қамбар, Бәбеке, Жексембіден Мақап, Ақмет, Қамбардан Уақбай, Шәкен, Қоспан, Тайпыл. Бәбекеден Ұмтақбай, Қойшыбек. Түмібайдың Есенгелдісінен Шолақ, Базыл, Құдыяр, Қыдырбай. Шолақтан Қангелді, Мұрымбай, Жылқыбай, Түлкібай, Иісбек, Мұрымбайдан Байғон, Елғон, Түлкібайдан Сәдуақас, Жарылғап, Мәлік, Сәдуақастан Әуелбек, Оралбек, Рсымбет, бұдан Жұртыбай, Мәселей, Қоңтарбай. Мәселейден Сыздықай, Меңдібай, бұдан Имамбай, Иманқұл, бұдан Айса, Белісбай, Имамбайдан Мұса, Жанұзақ, Есенгелдінің Базылынан Тұржан, одан Көшербай, Мантай, Жақсылық, Төребек, Көшербайдан Сембек, Өскембай, бұдан Қырғызбай, Құдияр, бұдан Тоқтамыс, бұдан Нұрымбай, Ипат, бұдан Көшекбай, одан Зекен, Нұрымбайдан Қыдырбай, одан Бекіш, одан Өмірзақ, одан Берді, одан Түсіп, одан Бөкебай, одан Жүніс, одан Жылжақсы, одан Дәулет, Бақанай.
Түкібайдың Саймағынан (бірінші әйелден ) Шомпай, Қатпа, Төлекбай, (екінші әйелден) Құлболды, Қонақбай, Жолдаспай, бұдан Қойшыбек. Қонақпайдан Бөлтекбай, Құлболдыдан Сапақ, Қызай, Қопабай, Әбіш, бұдан Түсіпқан, Шомпайдан Малайсары, Мәлтек, Доғал, Қатпадан Шаншарбай, Аткелтір, Төлекбайдан Жандабай, Бұтымбай, Мұңалы, Мотыш. Жандабайдан Тоқтарбай, Серікбай, Әлиасқар, Бұтымбайдан Жұмәділ, Борамбай, Мұңалыдан Смағұл, Садық, Қасен, Мұқмет. Смағұлдан Мұқамедия. Мұқметтен Мағат, Қасеннен Сағат, Мақай, Мақсұт, бұдан Шәкәрім, Амантай. Сағаттан Мұрат, Талғат, Мақайдан Рақымжан, Бұтымбайдың Борамбайынан Өмірзақ, Мұқажан, Әбілқас, Өмірзақтан Қали, Мұқажаннан Сайран, Қайрат, Оңдасын. Жандабайдың Әлиасқарынан Жүнісбек, Әбдрақман, Серікбай, Сүйгенбек, бұдан Жасымбек, Жандабайдың Тоқтарбайынан Әміре, Қамзе, Әшім. Әміреден Қасым, одан Еренғали, Есен, Марат, Қайрат, Қамзеден Қамаш.
Қатпаның Шаншарбайынан Көпбай, Сіргебай, Көпбайдан Күлікпай, одан Ыбырайқан, одан Шеге, Сіргебайдан Мұқамедия, одан Дәулет. Құлболдының Сапағынан Әубәкір, одан Молдақаш, Ақаш. Саймақтың Шомпайынан Малайсары, Мәлтек, Доғал. Малайсарыдан Тұтқыш, одан Серік, Мәлтектен Исабай, Мұсабай, Қуанышпай, Жуанышбек. Исабайдан Қасен, одан Рамазан. Мұсабайдан Сағындық, Аманжол, Құсайын, Сыздық. Сағындықтан Қосыбай, Өтебай, Төлеуқан. Өтебайдан Сәбит, Төлеуқаннан Асай, Аманжолдан Қанапия, одан Мұрат, Серік, Құсайыннан Мұқаш, бұдан Сейіт, Кәмал, Ораш, Шомпайдың Доғалынан Жұмабек, Жұматай, Тұқышпай, Әлімбай, Жұмабектен Кәрібай. Жұматайдан Айтжан, Ержан, Тайжан, Тұқышпайдан Болат, Әлімбайдан Майқы, одан Мұрат.
Тілеубайдан Маутан дедік. Маутаннан Амансын, Ағыжан, Қараке, Райымбек, Көшімбай, Райымбектен Төлеу, Ыдырыс. Көшімбайдан Төкен, Шөкен, Омар, Оспан, Қали, Әубәкір, Кәримолла. Тілеубайдың Байторысынан Жаманбай, Болтай, Ботпай, Айсабай, Бөкей. Жаманбайдан Сәттібай, одан Бекіш, Темір. Бекіштен Әбдікеш, одан Мұрат, Ерлан. Болтайдан Қоржын, одан Бекіш, Шорабай, бұдан Ғабду. Ботпайдан Қорабай, Әдібай, Жангелді, бұдан Жұматай, Қорабайдан Аманбай, Әдібай, бұдан Әбдрахман, Тілеген, Болғанбай. Айсабайдан Жаға, бұдан Берден, Сартбай, бұдан Оңал, Смағұл, Қали, Балтабай, Қартабай, Сүлеймен. Оңалдан Сәдуақас. Бөкейден Бектұр, Бұсырман, Бектұрдан Сқақ, Ақмет, Бұсырманнан Төлеген, Төлеш, Тілеш. Тілеубайдан Тайшық, бұдан Тоқбура, Байбура, Жанбура, Ақтан, Алтынсары, Қошқар, Кенішбай, Сартабай. Тоқбурадан Кешубай, Қарубай, Кешубайдан Байсеке, Барқын, Байсекеден Жазыбай, Өтебай, Малдыбай, Сарқыннан Әлімбай, Сәлімбай, Рымбай, Төке. Байбурадан Танабай, Бабжиен, Күмиәшар, Жанбурадан Сасықбай, Сайдалы, бұдан Егеубай, Сексенбай. Сасықбайдан Меңдібай, Сағыбай, Ақмет. Ақтаннан Олжабай, Байғозы, Бапық, Өтеген, бұдан Бигелді, Олжабайдан Мысық, Бөлкембай, бұдан Жақыпбек, Темірбек, Байғозыдан Байжұман, одан Шалдамбай. Бапықтан Үкібас, Жұрымбай, Зомбы, Мырзагелді, Өміржан. Үкібастан Қоңырбай, Іңірбай, Қоңырбайдан Дақыл, Ақбай. Іңірбайдан Ақмет, Жұмағұл, Ақметтен Мәлікаждар, Зомбыдан Қалық, Мырзагелдіден Қабден, одан Дайыр, Қадыр. Дайырдан Аманбек, Сайлаубек, Ақтанның Өтегенінен Бигелді. Алтынсарыдан Тоғай, Қошқардан Ертіспай, Үйсімбек. Кенішбайдан Дәурембай, Тұнтықбай. Сартабайдан Әбдрахман, одан Сембек (дәрігер).
Дәулетшордың БАЯТЫНАН Бостыбай, Тоқа, бұдан Есіргеп, Жабағы. Есіргептен Жанай, Қыдырәлі, Айшуақ, Бижан, Байшуақ, бұдан Екей, Таңат. Жанайдан Алданазар, Қыпшақ, Қосыбай. Алданазардан Тайшыбай, Сүйінер. Қыпшақтан Малшыбек, Қойшыбай, Аман. Қойшыбайдан Бежіке, Берген, Қыдырәліден Сармантай, Сақат. Сармантайдан Бөлеген, Сақаттан Байқан, Айшуақтан Орымбай, Қойгелді, Жуашы. Орымбайдан Ныяз, одан Зәрубай, Тілемберлі, Тәңірберген. Айшуақтың Қойгелдісінен Мұса, Сүкербек, Шәкір, бұдан Қамаш, Жақыпжан. Мұсадан Әсір, Әмір, Әсірден Түрмеш, Тұрсай. Әмірден Мақсұт, Бижаннан Сандыбай, Жұртыбай. БОСТЫБАЙДАН Қайран, Жабыт, Жабай. Тағы да Есіргептің Жанайынан Байтоқал, Жайсаңбай, Қайыпберген. Байтоқалдан Өтеген, Борамбай. Өтегеннен Беделбай, Жақсылық, Жайсаңбайдан Ақтілес, Бәстен. Ақтілестен Молдабек, Тобық. Бәстеннен Көпбай, Бекбай, Құтжан, Сөкпай, Сыздық. Қайыпбергеннен Керейбай, Қырман, Бейсебай, Жомарт, Тоғас. Керейбайдан Ағанас, Төлеубай, бұдан Ақшал. Ағанастан Ыбырай, Тұрға. Қырманнан Сүйтен, Еркеш. Бейсембайдан Балғымбай, Шалғымбай, Дуамбай, Исесей, Бабамбай. Дуанбайдан Имантай, одан Қуантай, Сүйіншек. Шалғымбайдан Мақан, Бабамбайдан Жарылғасын, Мұса, Уызбай. Қайыпбергеннің баласы Жомарттан Төребай, Қожабай, Сарбас, Мұздыбай. Төребайдан Жүніс, Ілияс, Әбдрахман. Қожабайдан Ақылбек, Ақбұзау, Қасым, Қасен. Сарбастан Құдайберген, Тәңірберген, Мұқамес, Әбілқас, Омақан. Мұздыбайдан Жетібай, Рақымберлі, Қоси, Қосейін, Мақат. Тағы да Қайыпбергеннен Қанғожа, Қабыл, Түрке, Әбеш. Түркеден Сүйіндік, Қуандық. Жиені Төлепберген, Тұтқабай. Қайыпбергеннен Жамбазар, Жылқыбай, Жамбазардан Бәкір, Жылқыбайдан Серікбай, Төкен, Қаламбек, Төлеу, Несіп. Қырманның Сүйтенінен Өміртай, Әлімтай, Еркешінен Ақмет, Асылбек, Жақия, Тұқы, Жақыпжан.
Бостыбайдың Жабайынан Түйебай, Матай, Сасықбай, Айдабол, Шоңбай. Түйебайдан Оразбай, Кемпірбай, Оразбайдан Тұрғамбай, Тұрсынбек, Кемпірбайдан Рақым, Тоғайбай. Матайдан Мыңбай, Тұзбай, Тұрлыбек, Кәрібай, Момын, Шоқалақ. Мыңбайдан Разақ, Жөкебай. Тұзбайдан Жақсылық, Жақсыбай, Аманбай, Таушабай, Ақмет, Оспан. Жақсылықтан Садық, Сыздық, Салықбай, Әбді. Жақсыбайдан Сәдуақас, Сәку, Ісім, Кәкетай, Тұрлыбектен Жетпісбай, Кәрібайдан Сқақ, Қабас, Манап, Уәп, Меди, Метшебай, Мырзакәрім. Сқақтан Шүкір, Рахметолла, Мағауия, Момыннан Әбдрахман, Исатай, Қасымбай. Әбдрахманнан Ыбырай, Әбдікәрім, Әбдіғали, Кәрім.
Жабайдың Сасықбайынан Айтжан, одан Танаш, Кеңгірбай, Өндірбай, Шалжан, Меңгірбай, кіші әйелінен Кемелбек, Танаштан Кәдірбай, Өндірбайдан Тайып, Таңат, Қаржас, одан Боқаш, одан Жәкіман, одан Жұмақан. Осымен Баят атамыз да таратылды.
Түйтеден Танас, одан Тымырысқа, Сары дедік, Тымырысқа таратылды. Енді Сарыға келейік. САРЫДАН Қожас (Қара), Жаманқара, Қожастан (Қарадан) Бекбас, Құлбас, бұдан Адай, Асан. Адайдан Жаумен, Садығұл, Елшен. Асаннан Бөгембай, Берден, бұдан Бәйтелі, бұдан Қыял, Садығұлдан Алдар, Бекбастан Оразқұл, Бөркөз, Мойнақ. Оразқұлдан (бірінші әйелінен) Сеңкібай, Ақкісі, Желтау, Найза, Қылыш, Ақжол, Жолдыбай, Балта, (екінші әйелден) Шой, Тайсары, Қойсары (үшінші әйелден) Қарақалпақ, Далбатау. Сеңкібайдан Саңғырық, Найзадан Жиенбай, Ақжолдан Алакөшек, Жетібай, Бостыбай, бұдан Өтеубай, бұдан Садық, одан Талғат. Алакөшектен Боқанай, Аманжол, Қазақбай, Шөтелбай, бұдан Сүлеймен, Бәден, бұдан Сқақ, бұдан Смағұл. Сүлейменнен Саршолақ, Боқанайдан Ыбыраш, одан Әмірқас, Түсіппек, Аманжолдан Рақымжан, одан Ақметжан, Нығметжан, Тайжан, Қасым (ақын), Қазақбайдан Мағыз, одан Молдақаш, Әбілқас, бұдан Бейсембай, Сәрсембай, Ақжолдың Жетібайынан Садақбай, одан Бәшкей, одан Сыпатыл.
Жаманқарадан Жәйлау, Андабай, Сеңгірбай, бұдан Тыңке, бұдан Тақабай. Жәйлаудан Қилыбай, одан Есен, одан Баймембет, Андабайдан Жақсыбай, Қойбас, Бекболат, бұдан Тоқан. Жақсыбайдан Жарас, одан Киікбай, Қойбастан Сапар, Өтеп.
Бошан атамыздың бір баласы МАШАЙ, одан Бәйімбет, Бораншы, Бәйімбеттен Дәулет, Қояншы, Таңай. Дәулеттен Мырзабек, Төбет, Бектеміс, бұдан Жайықбай, Есембай, бұдан Дайырбай, Елбай. Мырзабектен Мәмбетқұл, одан Мұрат, Мамай. Төбеттен Сырлыбай, одан Ерназар. ҚОЯНШЫДАН (асырап алған балалар) Бозтайлақ, Қайыпберлі, Жемет, Қаратеке, Балық. Бозтайлақтан Медет, одан Қарақай, одан Байназар. Балықтан Сағаман, одан Лекер.
ТАНАЙДАН Тастемір, Жетес, Тастемірден Еділбай, Жетестен Сазанбай, Төлеміс, Өміртай, Кешубай. Сазамбайдан Атамбай, Бөде, Төлемістен Бозай, Кешубайдан Көтен, Құлмырза, Көтеннен Оқыра, Түкентай, Қотыр, бұдан Жанұзақ, одан Қуандық, одан Башықұл, Оқырадан Кішкенебала, Түкентайдан Ақжан, Жауман.
Машайдың Бораншы деген баласынан КӘРСӨН, Тілеуберлі. Кәрсөннен Есенаман, Наурызымбет, Жүзей, Тәңірберді. Есенаманнан Қыдыр, Асан Қалыбай, Қыдырдан Орымбай, одан Нұрпейіс, Өмірзақ, Тобышақ. Нұрпейістен Садырбек, Қозы-Көрпеш, Садырбектен Қарпықбай, Сәтбай. Қарпықбайдан Белқожа, Қарғабай, Смағұл. Наурызымбеттен Қозыбақ, одан Наймантай, одан Тарпанғы, одан Құрманбай, одан Кетебай, одан Ошақбай, Жүзейден Құлқара, одан Теке, одан Шорман, одан Тақырбас, одан Әйнекбай, одан Мақаш, Тәңірбердіден Құлназар, Алықұл, Бекбаулы, Бабаназар, Ерназар, бұдан Қонысбай, Құлназардан Қаблан, одан Жәмеңке, одан Жұрын, одан Қырымқожа, одан Шыңғыс, одан Тәттімбет, одан Бекалы, Бекбаулыдан Таңғабай, Жаңғабай, Таңғабайдан Тайна, одан Есет, одан Көнбай, одан Сәдуақас, одан Мақажан, Бабаназардан Аралбай, Оралбай, Аралбайдан Жабағы, Жандыр, Көшекбай, Шүршіт, Жанқара, Тойқара, Жандырдан Едіге, Садырбай, Құлбай, Садырбайдан Нұрыбай, Қоңдыбай, Есберген, Асанбай, Қондыбайдан Шоң, Нысан, Қорыспай, Ұлытау, Жуаныш, Тыныбай, Тәти, Бижан. Шоңнан Жанай, Әбілез, Баттал, Әйжан, Ержан, Ахмет. Нысаннан Зейнеш, Егізбай, Қансәләм, Омарбек, Тәттімбет, Қорысбайдан Қисаболат, Байсақал, Дүйсембай, Дәкеш. Тыныбайдан Көккөз, Шал, Көккөзден Сармантай, Мұрат, Жұмат. Тәтиден Сәрсембек, Үсен, Төлеубай, Бижаннан Бақыш, Жұмаш.
Бораншының Тілеуберлісінен КЕРНЕЙ. Кернейден Дау, Шаң, Балапан, Самырза, Даудан Балта, Түйте, Балтадан Қараша, Қаратай, Қазгелді, Қазыбай, Қарашадан Алшынбай, одан Дауылбай, одан Сейітқазы, одан Марал, одан Мәжеке, Қазыбайдан Батық, одан Құдайберген, одан Шауық, Даудың Түйтесінен Жарылғап, Тілеуберген, Қабыл, Жарылғаптан Баубек, Жәнібек, Қырбас, Садыбек, Қырбастан Бәйсейіт, одан Нұрлан, одан Омар, одан Сәдуақас. Кернейдің Шаңынан Ес, Жар, Қуандық, Сүйіндік, одан Жомар, одан Байтық, одан Қара, одан Өскен, одан Әбдір, одан Мақаш. Естен Байдәулет, Кенелдік, Байдәулеттен Күлік, одан Жамбол, одан Тоғай, одан Қорам, одан Жүнісбек.
Бошанның МАНАТЫНАН Антықбай, одан Тұрым, одан Абыз, Бәйімбет, Абыздан Есембай, одан Дулат, Қыстаубай, Қордабай, Бексейіт, Бердіқұл, Бейімбеттен Ниязқұл, Қойқұл, Жарқынбай, Ниязқұлдан Жамболды, Қойқұлдан Итіке, Кедейбай, Таз, Байөбет, Еркеш.
Енді Майқы балалары ӘЛТЕКЕ, САРЫМҒА көшейік. Әлтекенің бірінші әйелінен Өтеген, Есболай, екінші әйелінен Дос, Әлмұрат, үшінші әйелінен Санақ.
Өтегеннен Байдәулет, Бәйімбет, Жәңгел, Қойгел, Есболайдан Бірназар, Достан, Қожаназар, Баптен, Мырзақұл, Қожаназардан Жидебай әулие, Баптеннен Байқара, одан Әлеке, одан Анар, одан Ежебай, Мырзақұл, Қазақбай, одан Торғай, Балапан, одан Қуат, Торғайдан Дүйсембай, Жидебай әулиеден Есенаман, Есерген, бұданТілеуберген, одан Мерген.
Әлтекенің Әлмұратынан Жарас, Ақбота, Атамбек, Жарастан Абыл, Қабыл, Есенгелді, Атамбектен Иманәлі, Құрсары, Толсай, Бақы, Қазыбай, Төбет, Баспалдақ, Жанақа, Марлық, Тулық, Бүлік. Сапақтан Жиенбай, Бүгік, бұдан Төле, Қуанбай, Жиембайдан Байжігіт, Боқан.
Майқының САРЫМЫНАН Өтеміс, Тоқсан, Өтемістен Құлсары, Құлық, Боқсары, Құлсарыдан Көшкін, одан Орысбай, Қазбай, Шақабай, Жұманбай, Түлкібай. Орысбайдан Саумал, одан Күзенбай, одан Құлымбай,
одан Бақыр. Құлықтан Жалаңтөс батыр, Таңат, Жалаңтөстен Бәйеш, Ақсұлу, Таңаттан Бейсеу, Тоғамбай, Әлибек, Айтеке, Қасибек, Бейсеуден Ақпан, одан Жаңғұты, одан Жұртыбай, одан Жүніс. Боқсарыдан Жоламан, Еламан, Шабанбай, Қойлыбай, Тәңірқұл, бұдан Қыстаубай, Жоламаннан Майлы, Құланбай, бұдан Арықтай.
Тоқсаннан Жиенкелді, Мастан, Алдияр, Жиенкелдіден Құдайберді, одан Байдәулет, одан Байтоқа, Жантоқа, Жабағы, Ерубай, Шуақ, Төле, Мастаннан Қожақұл, Құлжан, Мамыр. Қожақұлдан Тілеулі, Бесімбай, Тілеуліден Құл. Құлжаннан Айдабол, одан Деріпсалы, Маман, Шуаш, Шаңдыген, Кенжебай, Деріпсалдыдан Қарамыс, Қыдырәлі, Шуаштан Атантай, Ботантай, Абайла. Ботантайдан Жанғұтты, одан Сәтбек, Кенжебайдан Қалдыбай, Өтес, Тілеуке, Бөрі, Байбөрі, Күшікбай, Мәңгі. Бабамыз Мейрамсофымен бірге туған Имансофының баласы Бәсентиін атамызға тоқталайық. Бір деректер бойынша Бәсентиіннің әкесі Ақсофы. Бәсентиіннің бірінші әйелінен Ақмайдан, Бекмайдан, Тоқмайдан, екінші әйелінен Ақтілес, Күшік, үшінші әйелінен Бөрі, төртінші әйелінен Сырым. Ақмайданнан Көкшеөгіз, одан Бәйімбет, Жолымбет, Бәйімбеттен Жаманай, одан Қойсары, Қозыбақ, Рысбек, Сағнай, Бұқақұбыр, Бекмайданнан Апай, Тоқмайданнан Қатыс, Күшіктен Жылқыайдар.
Басқа бір жазбаның таралымын келтірейік (толық шежірелері бар ағайындар толтырар деген үміттеміз). Бәсентиін балалары Ақмайдан Қарабұжыр, Апай. Ақмайданнан Көкшеғұз, Қатыс. Көкшеғұздан Жолымбет, Бәйімбет, Жолымбеттен Маңдай, одан Сәмек, Бәйімбеттен Бөген, Жаманай, Қоянбай, Рысбек, Көшен, Шүрек, Таңатар, Бұқақұбыр, Күшік, бұдан Итемген, Бәйімбет, одан Қангелді, одан Байбол, одан Жетібай, Бөгеннен Таз, Бөке, Матай, Өтен. Матайдан Өмір, Қойбақ, Құттымбай, Қаржау. Жаманайдан Қойсары, Таңатардан Көшен, Бәсентиіннің Қарабұжырынан Қойбағар, одан Жарылқасын, одан Шегір, одан Сырым, одан Танаш, Абыс, Жабық, Мұрат, бұдан Дөнен, Сегізбай, Сасық, Бестібай, Теңізбай, Алтынбай. Жабықтан Бұли, Самай, одан Сексембай, Тоқсан, Досым, Тоқсаннан Қара, Бұлидан Тілеу, одан Өтебай.
Дарақожадан туған ҚОҢЫРАТ бабамыздан тараған рулардың қолда барын келтірейік. Қоңыраттан Қызылсофы, одан Нағанай, одан Жағалымырза, Орынби. Жағалымырзадан Құлжығаш, бұдан Өтеулі, Жортпас, Түгіскен, Сары Мамажар. Орынбиден Беделби, одан Көтенші (Тәңірберген), Көктіңұлы (Тәңірберген), Көтеншіден Бақы, Софы, Досымқұл, Тәңірберген, Қоңырсофы, Бақыдан Құдайберді, одан Жауылбай, Жаманбай, Аманбай, Сүйінбай, Сүттібай, Байқошқар, Аққошқар, бұдан Ақмырза, одан Ақболат, Қайрақ, Құрман, одан Киікші, Сасық, Жары, Жартыбай, Тіней, Көтен. Жаманбайдан Жауқашты, Тұрман, Ноғай, Мәмбет, Қира, Шоқпарлы, Таңатар, Аманбайдан (Құйысқансыз) Арыстан, Дүрет, Тоқтыбай, Кеурек, Қызтуған, Бердалы, Сүйінбайдан Қараша, Жаны (Қаракөкірек), Сүттібайдан Қырғызәлі, Алти, Байқошқардан Борай, Жиембай.
Көтеншінің Софысынан Мүлкаман, одан Сарықпа, Қаба, одан Маңғытай, одан Тұма, Шүйіш, Ерімбет, Көшімбет, Қабадан Сарықұл, одан Соңғыл, одан Ақым, Самай, Нұрсай, Есенгелді, Тілес. Досымқұлдан Досқара (Жетімдер), одан Шүйіш батыр, одан Құдыяр, Маматеке, одан Сары, Сапар, бұдан Қатаған, Жәйма, Соқыр, Қосым, Сарыдан Жанжігіт, Мырзахмет, Жетібай, Жантеке, Көтеншінің Тәңірбергенінен (Божбаннан) Қожақұл, Жәукім, Итемген, Құлым, Жұмық, Тоқпақ, Қаражара, Желдер, Қоңырсофыдан (Жетімдер) Жетімалай, одан Тәңірберген, одан Қожақай,одан Олдекей, одан Хангелді, Дәуіт, Төлебай, Қожаныяз.
Енді Меделбидің Көктіңұлына Көшейік. Тәңірберді (Көктіңұлынан) Абат, Жабат, Қара, Абаттан Алғи, Жабаттан Бойыс, Боғыс, Тайыс, Көккөз, Мәмбетәліби, Қараманбет, Бойыстан (Құланшы) Шеген, Меңлібай, Шегеннен Тәңірберген, Құдайберген, Боғыстан (Байлар-Жандар) Байдербіс, Жандербіс, Жолдербіс, бұдан Құлшық, Бүлік. Байдербістен Көшік, Көбек, Көшіктен Төмен, Бөйбіше, Кенегес, Шойнақы,Жауғашты, Таубұзар, Собақ, Малай, Ерназар, Жандербістен Шарапал, Жандар, Тайыстан (Елбақ-Қойбақ) Кенжеқара, одан Қарашабейімбет, одан Үркінші, Досай, одан Қибақ, Қойбақ, Елбақ, одан Құлет, Шінет, Қойбақтан Ақпамбет, Кәдір, Қибақтан Өтеген, Баянай, Үркіншіден Бөкепбай, Бұлғақ.
Байдербістің Көбегінен Атақұл, Аманқұл, Кенжеқұл, Тамакөбен, Рысқұл, Жандербістің Жандарынан Мамыт, Шоранал, Қалжабек, Болдабек, Жабаттың Мәмбетәлиінен (Оразкелді) Құрманәлі, Бұғышы, Бөткей, Қаржау, Айғұлы, Тиекті, Құрманәліден Жолдыбай, Майлыбай, Барлыбай, Қондыбай, Қарабатыр, Бөткейден Төлек, Бәубек, Мәмбет, Кенжебай, Қаржаудан Ақбай, Өтен, Басманшеру, Кебек, Төлежарас, Айғұлыдан Кәріайғұлы, Жасайғұлы, одан Айбас, Көбес, Томалақ, Орыс. Кәріайғұлыдан Өтеміс, Бораншы, Алыбай, Тайлақ, Оразгелдінің Тиектісінен (Алтынтиек Әлібек) Байқарақай, одан Сеңкебай, одан Өтеғұл, одан Ақкісі, одан Кенжемерген, Жаманбетабыз, одан Айтқожа, Андаргүл, Азнабай, Бозай, Жаңатуған.
Абаттың Алғиынан Аққойлы, Қарасирақ, бұдан Ақмет, Қаратеке, Мәмбетқұл, Қарақұс, Шағыр. Аққойлыдан Мәмеш, одан Қайыпберді, Таздар, Елгелді, Жылгелді, Жиенгелді, Ақкөлдік, Көктіңұлы Жабаттың екінші әйелінен Қапакөсе (Қараменді) –ден Болтай, Кәлие, Жетім, Шүрек, Тоқан, Өмір, Жабаттың Көккөзінен Тоқболат, одан Барақ, Сақа, Қарасақал, Тойтыман, Қоңыраттан тараған рулар туралы мәлімет берген Амантай Жүнісұлы Құрманбаевқа (Оразгелді) туыстық ризашылығымды білдіремін.
Осымен шежіренің (соңын толықтыру деректер түскеніне қарай) Құдайбердіұлы Шәһкәрім қажының сөзімен аяқтаймын:
«Қалжың емес, қам үшін жаздым мұны,
Білсін деп кейінгілер түп атасын.
Атаны атағанмен білім артпас,
Сөйтсе де білген адам құры жатпас.
Қыбырлаған қиыннан шығар деген,
Қозғалмасаң қолыңнан кісі тартпас».

Қарағанды
10 маусым, 1991 ж.


Бөлісіңіз:


Qasym.kz - ©2011-2018; 2017 жылдың 10 наурызында ҚР Ақпарат және коммуникация министрлігінің №16388-ИА куәлігі берілген.
Яндекс.Метрика