«ШОЛПАННЫҢ КҮНӘСІ» ӘҢГІМЕСІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ ПСИХОЛОГИЗМ

«Әйел бейнесінің көркем әдебиетте алатын орны туралы алғаш зерттегендердің бірі Д.Мордавцев болды. Зерттеуші өзінің «Жаңа кезеңдегі орыс әйелдері» атты еңбегінде

Read more