Жоба жайлы

Қадірлі қасымшыл оқырман!

logoҰлтымыздың ұлы перзенті, Алаштың ақиық ақыны Қасым Аманжоловтың ғасырлық тойы қарсаңында әлемтор кеңістігінде «Қасым» әдеби порталының тұсауы кесілді! Жаңа жоба Қарағанды облысы әкімдігінің қолдауы және Қарағандыдағы «Болашақ» университетінің бастамасымен құрылған.
Енді жаһандық желіні пайдаланушылар «Қасым» порталынан ақынның тағдыры мен жасампаз шығармашылығы жайында толыққанды ақпарат ала алады. Тарқатып айтсақ, дауылпаз ақынға арналған портал «Қасым-тағдыр», «Поэзия», «Аудармалар», «Көсемсөз», «Драма», «…өз жайымда», «Қасымтану», «Бір күй бар», «Қасым-әлем», «Дүниеге келер әлі…», «Жанартау», «Фотошежіре», «Бейнебаян» сияқты бөлімдерден тұрады. Әрбір бөлімнің мәйекті мақалалары, сүбелі ойлары және сүйекті ұсыныстары қасымшыл оқырманды бейжай қалдырмасы анық. Сондай-ақ, азаттықтың арынды ақынына арналған әдеби порталдан Қ.Аманжоловтың 100 жылдығына орай республика көлемінде өтіп жатқан іс-шаралар жайлы білуге болады. Қасымтанушылардың соны деректері мен зерделі зерттеулері, атақты ғалымдар мен қоғам қайраткерлерінің үзік ойлары назардан тыс қалмаған. Сондықтан атаулы сайт жас ұрпақтың рухани көкжиегін кеңейтіп қана қоймай, жанартау ақынның жырын әрбір жүрекке ұялатары сөзсіз.
Порталдың ақылдастар алқасында Қазақстан Жазушылар ода­ғы төрағасының бірінші орынбасары, халықаралық «Алаш» сыйлығының лауреаты Ғалым Жайлыбай, Жазушылар одағы Қарағанды облыстық бөлімшесінің төрағасы, ақын Серік Ақсұңқарұлы, «Болашақ» университетінің ректоры, идея авторы Нұрлан Дулатбеков, Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Арман Қырықбаев, облыстық «Орталық Қазақстан» газетінің бас редакторы Мағауия Сембай, «НұрАстана» газеті бас редакторының орынбасары, сыншы Амангелді Кеңшілікұлы, «Қазақфильм» киностудиясының бас редакторы, жазушы Дидар Амантай және басқа да белгілі азаматтар бар.
Бүгінгідей ақпарат нарығы мен инновация заманында «Қасым» әдеби порталының ашылуы заңды құбылыс. Қ.Аманжолов ғұмыры мен поэзиясының ақтаңдақ беттерін ақтарсақ, әлі талай жайдың беті ашылары анық.
Әрине, белгілі бір платформаның шеңберінде қалып қоймай, порталымызды рухани, мәдени, ғылыми-танымдық деңгейге дейін көтерсек дейміз. Яғни, Қасымға тән өршіл мінез танытып, ұлттық мәселелерді де дер кезінде көтеріп, өткір де өзекті материалдарды жариялап отырамыз. Олай болса, «Қасым» порталына ақ жол тілейік, патша көңілді оқырман!


Qadirli’ qasimshil oqirman!

Ultimizding uli perzenti’, Alashting aqiyiq aqini Qasim Amanjolovting hasirliq toyi qarsanginda alemtor kengistiginde «Qasim» adebiy portalining tusaui kesildi’! Janga joba Qaraghandi oblisi akimdigining’ qoldaui jane Qaraghandidaghi «Bolashaq» universitetining bastamasimen qurilghan.
Endi jakһandiq jelini’ paydalanushilar «Qasim» portalinan aqinning taghdiri men jasampaz shigharmashilighi jayinda toliqqandi aqparat ala aladi. Tarqatip aytsaq, dauilpaz aqingha arnalghan portal «Qasim-taghdir», «Poeziya», «Audarmalar», «Kosemsoz’», «Drama», «…oz’ jayimda», «Qasimtanu», «Bir’ kuy’ bar», «Qasim-alem», «Duniege keler ali…», «Janartau», «Fotoshejire», «Beynebayan» siyaqti bolimderden turadi. Arbir’ bolimning’ mayekti maqalalari, subeli’ oylari jane suyekti usinistari qasimshil oqirmandi beyjay qaldirmasi aniq. Sonday-aq, azattiqting arindi aqinina arnalghan adebiy portaldan Q.Amanjolovting 100 jildighina oray respubliqa koleminde otip’ jatqan is’-sharalar jayli biluge boladi. Qasimtanushilarding soni derekteri men zerdeli’ zertteuleri, ataqti halimdar men qogham qayratkerlerining’ uzik oylari nazardan tis qalmaghan. Sondiqtan atauli sayt jas urpaqting rukhaniy kokjiegin kengeytip’ qana qoymay, janartau aqinning jirin arbir’ jurekke uyalatari sozsiz’.
Portalding aqildastar alqasinda Qazaqstan Jazushilar oda­ghi toraghasining birinshi’ orinbasari, khaliqaraliq «Alash» siylighining laureati Ghalim Jaylibay, Jazushilar odaghi Qaraghandi oblistiq bolimshesining toraghasi, aqin Serik Aqsungqaruli, «Bolashaq» universitetining rektori, ideya avtori Nurlan Dulatbeqov, Qaraghandi oblisi akimining’ orinbasari Arman Qiriqbaev, oblistiq «Ortaliq Qazaqstan» hazetining bas redaqtori Maghauiya Sembay, «NurAstana» hazeti bas redaqtorining orinbasari, sinshi Amanhgeldi’ Kengshilikuli, «Qazaqfil`m» kinostudiyasining bas redaqtori, jazushi Didar Amantay jane basqa da belgili’ azamattar bar.
Buginhgidey aqparat narighi men innovaciya zamaninda «Qasim» adebiy portalining ashilui zangdi qubilis. Q.Amanjolov humiri men poeziyasining aqtangdaq betterin’ aqtarsaq, ali’ talay jayding beti ashilari aniq.
Arine, belgili’ bir’ platformaning shengberinde qalip qoymay, portalimizdi rukhani, madeni, ghilimi-tanimdiq denqgeyge deyin kotersek deymiz’. Yaghni, Qasimgha tan’ orshil’ minez tanitip, ulttiq maselelerdi de der kezinde koterip, otkir de ozekti materiyaldardi jariyalap otiramiz. Olay bolsa, «Qasim» portalina aq jol tileyik, patsha kongildi’ oqirman!


قادئرلئء قاسئمشئل وقئرمان!

ۇلتئمئزدئڭ ۇلى پەرزەنتئء، الاشتئڭ اقئيئق اقئنى قاسئم امانجولوﻓتئڭ حاسئرلئق تويى قارساڭئندا الەمتور كەڭئستئگئندە «قاسئم» ادەبئي پورتالئنئڭ تۇساۇى كەسئلدئء! جاڭا جوبا قاراعاندى وبلئسى اكئمدئگئنئڭء قولداۇى جانە قاراعاندئداعى «بولاشاق» ۇنئﻓەرسئتەتئنئڭ باستاماسئمەن قۇرئلعان.
ەندى جاكᛎاندئق جەلئنئء پايدالانۇشئلار «قاسئم» پورتالئنان اقئننئڭ تاعدئرى مەن جاسامپاز شئعارماشئلئعى جايئندا تولئققاندى اقپارات الا الادئ. تارقاتئپ ايتساق، داۇئلپاز اقئنعا ارنالعان پورتال «قاسئم-تاعدئر»، «پوەزئيا»، «اۇدارمالار»، «كوسەمسوزء»، «دراما»، «…وزء جايئمدا»، «قاسئمتانۇ»، «بئرء كۇيء بار»، «قاسئم-الەم»، «دۇنئەگە كەلەر الئ…»، «جانارتاۇ»، «فوتوشەجئرە»، «بەينەبايان» سئياقتى بولئمدەردەن تۇرادئ. اربئرء بولئمنئڭء مايەكتى ماقالالارئ، سۇبەلئء ويلارى جانە سۇيەكتى ۇسئنئستارى قاسئمشئل وقئرماندى بەيجاي قالدئرماسى انئق. سونداي-اق، ازاتتئقتئڭ ارئندى اقئنئنا ارنالعان ادەبئي پورتالدان ق.امانجولوﻓتئڭ 100 جئلدئعئنا وراي رەسپۇبلئقا كولەمئندە وتئپء جاتقان ئسء-شارالار جايلى بئلۇگە بولادئ. قاسئمتانۇشئلاردئڭ سونى دەرەكتەرى مەن زەردەلئء زەرتتەۇلەرئ، اتاقتى حالئمدار مەن قوعام قايراتكەرلەرئنئڭء ۇزئك ويلارى نازاردان تئس قالماعان. سوندئقتان اتاۇلى سايت جاس ۇرپاقتئڭ رۇحانئي كوكجئەگئن كەڭەيتئپء قانا قويماي، جانارتاۇ اقئننئڭ جئرئن اربئرء جۇرەككە ۇيالاتارى سوزسئزء.
پورتالدئڭ اقئلداستار القاسئندا قازاقستان جازۇشئلار ودا­عى توراعاسئنئڭ بئرئنشئء ورئنباسارئ، حالئقارالئق «الاش» سئيلئعئنئڭ لاۇرەاتى عالئم جايلئباي، جازۇشئلار وداعى قاراعاندى وبلئستئق بولئمشەسئنئڭ توراعاسئ، اقئن سەرئك اقسۇڭقارۇلئ، «بولاشاق» ۇنئﻓەرسئتەتئنئڭ رەكتورئ، ئدەيا اﻓتورى نۇرلان دۇلاتبەقوﻓ، قاراعاندى وبلئسى اكئمئنئڭء ورئنباسارى ارمان قئرئقباەﻓ، وبلئستئق «ورتالئق قازاقستان» حازەتئنئڭ باس رەداقتورى ماعاۇئيا سەمباي، «نۇراستانا» حازەتى باس رەداقتورئنئڭ ورئنباسارئ، سئنشى امانحگەلدئء كەڭشئلئكۇلئ، «قازاقفئل`م» كئنوستۇدئياسئنئڭ باس رەداقتورئ، جازۇشى دئدار امانتاي جانە باسقا دا بەلگئلئء ازاماتتار بار.
بۇگئنحگئدەي اقپارات نارئعى مەن ئننوﻓاتسئيا زامانئندا «قاسئم» ادەبئي پورتالئنئڭ اشئلۇى زاڭدى قۇبئلئس. ق.امانجولوﻓ حۇمئرى مەن پوەزئياسئنئڭ اقتاڭداق بەتتەرئنء اقتارساق، الئء تالاي جايدئڭ بەتى اشئلارى انئق.
ارئنە، بەلگئلئء بئرء پلاتفورمانئڭ شەڭبەرئندە قالئپ قويماي، پورتالئمئزدى رۇحانئ، مادەنئ، اقپاراتتئق-تانئمدئق دەنقگەيگە دەيئن كوتەرسەك دەيمئزء. ياعنئ، قاسئمعا تانء ورشئلء مئنەز تانئتئپ، ۇلتتئق ماسەلەلەردى دە دەر كەزئندە كوتەرئپ، وتكئر دە وزەكتى ماتەرئيالداردى جارئيالاپ وتئرامئز. ولاي بولسا، «قاسئم» پورتالئنا اق جول تئلەيئك، پاتشا كوڭئلدئء وقئرمان!